Pumpuru vidusskolas tradicijas - pumpuri.lv
Otrdiena, 28. Maijs 2024.
Jautājums Jums!
Skolas tradīcijas

Popiela

Jau kā tradīcija, katru gadu Pumpuru vidusskolā notiek skolas Popiela. Vienmēr šos pasākumus rīko mūsu pašu skolēni un pārsvarā šie pasākumi ir arī kā viņu aktīvo projektu praktiskā daļa. Formāts katrai popielai nedaudz atšķiras , tomēr galvenokārt tas ir vienāds. Uzvar tas, kurš labāk spēj attēlot izvēlētās dziesmas. Šogad, 2012.gadā Pumpuru vidusskolas Popielu 5.-12.klasēm rīko 10.a klases skolnieces Sintija Ozola, Linda Laima Selena un Jūlija Peteropša , kā arī 10.b klases skolniece Sabīne Fjodorova. Popiela notiks 2012.gada 17.februārī!

Projektu nedēļa

Februārī Pumpuru vidusskolā ir saspringts laiks, skolēniem vienas nedēļas garumā notiek projektu nedēļa. Tās laikā skolēni vai nu pa vienam , vai grupās veido savus projektu darbus ko nedēļas beigās aizstāv skolotāju komisijas priekšā. Pēdējos gados projekti ir sadalīti vairākos novirzienos : -dabaszinātnes ( bioloģija,fizika, ģeogrāfija, vide) projekti - sociālo zinību, mākslas , un sporta projekti - aktīvie projekti - zinātniski pētnieciskie darbi

Ziemassvētku balle

Ikgadējā Ziemassvētku ballē vidusskolas skolēni un skolotāji var baudīt viesmākslinieku grupu priekšnesumus. Katru gadu skolēni sagatavo klašu priekšnesumus un apsveic savus klases audzinātājus. Pēc klašu priekšnesumiem skolēni ļaujas deju valdzinājumam un aktīvi iesaistās organizatoru sarīkotajās aktivitātēs. 2011. gada Ziemassvētku balle notika 16. decembrī, kuru organizēja 12.a klases skolnieces - Laura Cine, Karina Dančuka, Laura Lauksarga un Sigita Zeltīte.

Lāčplēša diena

Laika posms no 1918. gada 18. novembra, kad tika proklamēta Latvijas valsts, līdz 1919. gada 11. novembrim - Rīgas atbrīvošanai no iekarotāju karaspēka - ir viens no sarežģītākajiem Latvijas vēsturē. Lai gan 1918. gadā tika pasludināta Latvijas neatkarība, valstī joprojām atradās vācu un krievu karaspēks. Ikkatru gadu Pumpuru vidusskolas skolēni aktīvi iesaistās Lāčplēša dienu pasākumos. Pumpurnieki katru gadu dodas lāpu gājienā Kauguros, kā arī mūsu skolā notiek 18.novembrim veltīts koncerts.

Žetonu vakars

Žetonu vakars ir tas svinīgais un skaistais brīdis, kas kalpo kā apliecinājums tam, ka 12. klases skolēni ir gatavi skolas gaitu noslēguma sprintam. Tomēr aizmirstot par eksāmenu drudzi žetonu vakarā skolēni ļaujas sirsnīgām izpriecām, jo neviens žetonu vakars nav izticis bez tradicionālās izrādes. Kad līdz eksāmeniem palicis pavisam maz, Pumpuru vidusskolas 12.klases skolēni neskatoties uz milzīgo stresu pirms eksāmeniem, tomēr spēj atrast laiku , lai sarīkotu paši sev pēc iespējas labāku žetonvakaru. Skaisti priekšnesumi, skolas vadības uzrunas, skolotāju un skolēnu atmiņas, tas viss ir ierasta parādība Pumpuru vidusskolas žetonvakaros.

2019. gada žetonvakars attēlos

2018. gada žetonvakars attēlos

2017. gada žetonvakars attēlos

2016. gada žetonvakara video

Miķeļdienas gadatirgus

Senie latvieši Miķeļdienā - 29.septembrī - atzīmēja vasaras beigas. Tie ir rudens saulgrieži, kad saule pagriežas uz ziemas pusi, atnesot tumšus vakarus un veļu laiku. Arī Pumpuru vidusskolā šie saulgrieži tiek atzīmēti ar vērienīgu Miķeļdienas gadatirgu, kur pārsvarā dalību ņem skolas jaunāko klašu skolēni un pircēju lomā iejūtas gan skolas skolotāji, gan skolēni.

2019. gada Miķeļdiena attēlos

10.klašu iesvētības

Kad jaunais Pumpuru vidusskolas 10.klašu sasaukums tikai sāk sajust kā tas ir mācīties jau vidusskolā, viņu priekšā tiek nolikts vēl viens ļoti grūts un tai pat laikā jautrs pārbaudījums - 10.klašu skolēnu iesvētības. To rīkošana tiek uzticēta 12.klases skolniekiem , kas tādā veidā var "atriebties" par savām savulaik piedzīvotajām ciešanām viņus iesvētot.

Ziemassvētku koncerts Dubultu baznīcāKad aiz loga viss balts, un tuvojas gada garākā nakts, tas nenozīmē tikai to , ka skolēniem tuvojas brīvlaiks, tuvojas arī Ziemassvētki, un ikkatru gadu arī Pumpuru vidusskolas skolēni to savā veidā atzīmē, piedaloties koncertā kas tiek rīkots Dubultu baznīcā. Dzied gan kori, gan individuālie solisti, un tas viss lai tikai iepriecinātu vienmēr pilnu baznīcu ar sanākušajiem skatītājiem.

2017.gada koncerts attēlos

Koncerts attēlos

Miss un Misters Pumpuru vidusskola

Ja bieži vien vārdi Miss un Misters saistās ar kādu skaistumkonkursu, tad mūsu skolā šis konkurss nav tik ļoti vērsts uz skaistumu , bet vairāk uz talantu, un visbiežāk galvenās balvas tieši iegūst talantīgākie cilvēki. Šogad , 2012.gadā pasākumu rīkoja 12.a klases skolnieces Justīne Zahare un Linda Amatniece, kā arī 12.b klases skolēni Glorija Žuravļova un Māris Butkus. Šogad pasākumu atbalstīja liels skaits atbalstītāju - veseli 12.

Mātes dienai veltīts koncerts

Mātes diena, kas parasti tiek svinēta maija otrajā svētdienā, arī Pumpuru vidusskolā tiek īpaši atzīmēta - ar svētku koncertu. Šajā koncertā uzstājas gan dejotāji, gan dziedātāji, svinīgas uzrunas teic skolas vadība, viss lai visas māmiņas šajā dienā sajustos īpašas.

Pēdējais zvans 12.klašu audzēkņiem

2013. gada pedējais zvans

2015. gada pedējais zvans

2019. gada pedējais zvans


Pumpuru vidusskolā kā jau vairumā Latvijas skolu īpaša tradīcija ir Pēdējais zvans. Vidusskolas beidzējiem priekšā ir eksāmenu laiks, pēc kuriem kāds turpinās mācīties augstskolā, bet cits dosies iekarot pasauli.

Izlaidumi 9., 12.klašu skolēniem

Tas brīdis pienāk arī 9. un 12. klašu skolēniem. 9.klašu skolēniem vēl trīs gadi un visas iespējas vēl baudīt skolas priekus , bet divpadsmitajiem tas nozīmē kā jauna sākumu. Dažs dosies uz ārzemēm, daļa paliks tepat, bet tomēr visiem izlaidums ir lieli svētki. 12 gadi ir atdoti skolai, 12 gadus skolotāju dotās gudrības ir krātas savā galvā un nu būs tas laiks tās pielietot.

2019. gada 9 klašu izlaidums

2019. gada 12 klašu izlaidums