Sestdiena, 04. Jūlijs 2020.
Jautājums Jums!

Pumpuru Vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi.

Noteikumu teksts


Pumpuru Vidusskolas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas nolikums.

Nolikuma teksts

Papildinājums sakarā ar Attālināto mācīšanos


Iekšējās kārtības noteikumi Pumpuru vidsskolas pirmsskolas bērnu grupām.

Noteikumu teksts


Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība.

Iesniegšanas kārtības teksts


Pumpuru Vidusskolas Darba koplīgums.

Koplīguma teksts


Pumpuru Vidusskolas Maksas pakalojumi.

Maksas pakalpojumi


Kārtība, kādā rīkojas bērna infekcijas slimību gadījumos.

Kārtības teksts


Izglītojamo rīcība nodarbību telpās, kurās ir iekārtas un vielas, apdraudošas izglītojamo drošību un veselību.

Instruktāžas teksts


Izglītojamo rīcība ugunsdrošības ievērošanā.

Instruktāžas teksts


Izglītojamo rīcība elektrodrošības ievērošanā.

Instruktāžas teksts


Izglītojamo rīcība pirmās palīdzības sniegšanā.

Instruktāžas teksts


Izglītojamo rīcības ekskursijās un pārgājienos.

Instruktāžas teksts


Izglītojamo rīcība masu pasākumos.

Instruktāžas teksts


Izglītojamo drošības sporta sacensībās.

Instruktāžas teksts


Izglītojamo rīcība ekstremālās situācijās.

Instruktāžas teksts


Izglītojamo rīcība nestandarta situācijās.

Instruktāžas teksts


Ceļu satiksmes drošības izglītojamiem.

Instruktāžas teksts


Izglītojamo rīcība uz ūdens un ledus.

Instruktāžas teksts


Izglītojamo personīgās higiēnas prasību ievērošanā.

Instruktāžas teksts


Izglītojamo darba drošība, veicot praktiskus darbus.

Instruktāžas teksts


Izglītojamo rīcība vētras gadījumā.

Instruktāžas teksts

Tiešsaistē :

Reģistrēti lietotāji tiešsaistē : 100