Pumpuru vidusskolas pasākumi - pumpuri.lv
Sestdiena, 13. Aprīlis 2024.
Jautājums Jums!

PUMPURU VIDUSSKOLAS

SKOLAS PADOMES SASTĀVS

Skolas padomes priekšsēdētājs Mikuss Tillers

Prieksēdētāja vietniece Līva Zandersone

Protokolists Līga Sīpola

Padomes locekļi no vecāku puses

Raivis Balodis

Mārīte Švīgere

Līva Vēliņa - Pētersone

Kārlis Ābele

Dina Maido - Dūša

Ilona Eklone

Reno Stutiņš

Padomes locekļi no skolotāju puses

Skolas direktore Ausma Bruņeniece

Kristaps Heinsbergs

Laura Lauksarga

Laura Pakse

Padomes locekļi no skolēnu puses

Elīna Blumberga

Justīne Elza Grāvere

Madara Kļaviņa

Emīls Kazakēvičs