Piektdiena, 07. Oktobris 2022.
Jautājums Jums!

PUMPURU VIDUSSKOLAS

SKOLAS PADOMES SASTĀVS

Skolas padomes priekšsēdētājs Mikus Tillers

Protokolists Ēriks Močāns

Padomes locekļi no vecāku puses

Dana Ludviga

Mārīte Švīgere

Ingūna Zaksa

Ilze Sokolova

Elīna Jirgena

Anda Ločmele

Diāna Rožkalne

Reno Stutiņš

Padomes locekļi no skolotāju puses

Ausma Bruņeniece

Rudīte Kaņepāja

Laura Lauksarga

Mārtiņš Ķemers

Padomes locekļi no skolēnu puses

Adriāna Zeltiņa

Georgijs Kuļibaba

Daniela Juranesa

Matīss Kārlis Ļitvins

Elīza Aleksandra Grenenberga Grīnberga