Piektdiena, 24. Septembris 2021.
Jautājums Jums!

PUMPURU VIDUSSKOLAS

SKOLAS PADOMES SASTĀVS

Skolas padomes priekšsēdētājs Mikus Tillers

Skolas padomes priekšsēdētaja vietnieks

Protokolists Ēriks Močāns

Padomes locekļi no vecāku puses

Dana Ludviga

Mārīte Švīgere

Ingūna Zaksa

Oskars Dzirkalis

Silva Kronberga

Diāna Rožkalne

Reno Stutiņš

Padomes locekļi no skolotāju puses

Ausma Bruņeniece

Madara Gedrovica

Laura Lauksarga

Mārtiņš Ķemers

Padomes locekļi no skolēnu puses

Adriāna Zeltiņa

Georgijs Kuļibaba

Daniela Juranesa

Matīss Kārlis Ļitvins

Elīza Aleksandra Grenenberga Grīnberga