Trešdiena, 21. Februāris 2018.
Jautājums Jums!

PUMPURU VIDUSSKOLAS

SKOLAS PADOMES SASTĀVS

Skolas padomes priekšsēdētāja Diāna Rožkalne

Skolas padomes priekšsēdētaja vietnieceVēsma Šleinere

Protokoliste Dace Vancāne

Padomes locekļi no vecāku puses

Andris Bunka

Mārīte Švīgere

Ingūna Zaksa

Uldis Bērziņš

Edmunds Visendorfs

Oskars Cīrulis

Kārlis Grindulis

Elīna Lazdāne

Padomes locekļi no skolotāju puses

Irēna Kausiniece

Madara Trofimova

Juris Moisejevs

Padomes locekļi no skolēnu puses

Paula Kaufmane

Natālija Balašova

Elizabete Grinberga

Elīza Dzērve

Kristers Bērzs

Tiešsaistē :

Reģistrēti lietotāji tiešsaistē : 82