Pumpuru vidusskolas absolventi - pumpuri.lv
Svētdiena, 14. Jūlijs 2024.
Jautājums Jums!


Skolas vadība no 1979. gada

Direktori Direktora vietnieki mācību un audzināšanas darbā Direktora vietnieki ārpusklases un audzināšanas darbā
Mirdza Straume 1969.g.-1983.g.

Mārīte Eglīte 1979.g.-1980.g.

Ausma Kleina 1979.g.-1987.g.

Terēza Mackare 1979.g.-1983.g

Terēzija Mackare 1983.g.-1989.g.

Johanna Vēvere 1980.g.-1981.g.

Irēna Kausiniece 1987.g.-1991.g.

Lenijs Krūmiņš 1983.g.-1985.g

Edvīns Vilks 1989.g.-1992.g.

Edvīns Rāfelds 1981.g.-1982.g.

Eiženija Aldermane 1982.g.-1984.g.

Svetlana Pionteka 1985.g.-1987.g.

Irēna Kausiniece 1992.g.-2019.g. Ilze Bērziņa 1984.g.-1986.g. Juris Tūns 1987.g.-1989.g
Ausma Bruņeniece 2019.g. - 2024.g

Vairis Ļaudams p.i. - 2024.g.

Edvīns Rāfelds 1986.g.-1989.g. Liesma Kalve 1989.g.-1990.g
Anita Matuzāne 1989.g.-1990.g. Ausma Bruņeniece 1990.g.-2000.g
Ilze Rupenheite 1990.g.-1992.g. Dace Lagzdiņa 2000.g.-2020.g.
Līvija Žagare 1991.g.- 2019.g.

Edvīns Rāfelds 1992.g.-2023.g.

Aiva Gasiņa 2021.g.-

Agita Pētersone 2021.g.-

Rudīte Kaņepāja 2021.g.-

Laura Lauksarga 2023.g.-

Laura Pakse 2022.g-

Raisa Biseniece 2023.g.-

Informātikas jomā

Andris Urbacāns 2003.g.-

Jūlija Morgunova 2023.g-Pumpuru vidusskolas skolotāji no 2005.gada līdz 2019.gadam

Irēna Kausiniece (direktore līdz 2019.gada 14.augustam), Līvija Žagare (līdz 2019.gada augustam), Edvīns Rāfelds,Madara Gedrovica, Andris Urbacāns (vietnieki),Ausma Bruņeniece (no 2019.gada 15.augusta direktore), Agrita Brūna, Zane Breča, Astra Pildiņa, Zaiga Jansone, Anna Ilze Grapmane, Dace Lamberte, Māris Meiers, Aija Meiere, Aigars Mihno, Dace Mierkalne, Māra Lediņa, Anita Matuzāne, Velga Krastiņa, Mārtiņš Āboliņš, Madara Junga, Dzintra Janisela, Brigita Zvirgzdiņa, Ilona Torstere, Ligija Ķemere, Svetlana Pionteka, Līga Bērziņa, Maija Rozenberga, Vēsma Roze, Agnese Ratniece, Antra Kreišmane, Jolanta Batina, Austris Eglītis, Inese Forstmane, Ieva Tāre, Karina Kadiķe, Santa Stankēviča, Arturs Ivanovs, Inga Kupča, Juris Drobiševskis, Valentīna Kleinberga, Aija Liģere, Solvita Zunda, Inta Pauliņa, Dina Ratniece, Daila Linde, Dace Vancāne, Antra Valnere, Ivars Vilemsons, Vija Zaikovska, Zigmunds Vībans, Irita Embrekte, Gunārs Upītis, Vēsma Vijupe, Vēsma Šleinere, Ramona Ukrina, Leonīds Kradevics, Alla Plaude, Juris Moisejevs, Ligita Ozola, Santa Bērziņa, Mārtiņš Gulbis, Mārtiņš Brižs, Jānis Aizups, Dainis Koreņuks, Māris Hmeļņickis, Viktors Saldons, Inta Ratniece, Janīna Čekstere, Līga Dievbērna, Kristīne Sokolovska, Guntis Proboks, Māra Gulbe, Andra Strautiņa, Aija Ozoliņa, Kaspars Grīnbergs, Aivars Jurševskis, Ilze Hincenberga, Inga Velika, Inese Putniņa.Pumpuru vidusskolas absolventi no 1945. gada

1945. gada izlaidums

11. klase audz. Antons Avens

Aboliņš Dzintra, Balaka Dzidra, Belinska Veronika, Cenne Maiga, Grava Aina, Janeka Edīte, Jamsone Velta, Kommane Aija, Pētersone Rita, Pērkone Mirdza, Trence Alīda, Veisa Skaidrīte, Vītiņa Rūta, Heniņa Ērika, Saule Normunds, Kalniņš Austra, Krīgere Tore, Laurītis Egons, Ļubļinska Antonīna, Strautmane Ausma.

1946. gada izlaidums

11. klase audz. Vilma Vaļiniece

Ansone Vera, Bērziņa Ilga, Birkenšteine Maija, Blumfelde Aina, Burka Aina, Dzirjāne Alma, Grauberga Dagmāra, Grosvaldis Ilmārs, Liepa Dzidra, Rībene Velta, Straupe Elza, Tīzenberga Mirga, Upīte Milica, Velša Mirdza, Villeruša Daila, Zīrniece Dzidra.

1947. gada izlaidums

11. klase audz. Lidija Štāle

Alberta Ērika, Andreisons Gunārs, Antons Ojārs, Bēte – Beķeris Zelma, Briģe Dzidra, Bunga Olga, Eglīte Zenta, Imaka Ruta, Jaunzeme Alise, Miķelsons Velta, Ošiņš Arnolds, Ozols Jānis, Paegle Malda, Pētersons Gaida, Pumpe Zaiga, Silava Velta, Starpiņš Harijs, Tīzenbergs Ainis, Ulmanis Reginalds, Vītoliņa Zigrfīda, Ziemele Giralda.

1948. gada izlaidums

12. klase audz. Tatjana Priedniece

Asare Klaudija, Banis Tālivaldis, Baško Lūcija, Bēne Ināra, Beāte – Beķeris Valdis, Birziņa Velta, Breikša Skaidrīte, Briedis Ivars, Brikmane Ārija, Bumbiere Zigrīda, Cenne Aina, Demme Ērika, Filipsone Balva, Fišere Alīda, Graudiņa Biruta, Grigorjeva Iraida, Kārkliņa Alise, Kāsiņa Ausma, Konrads Guntis, Kozlovskis Francis, Ķiploka Jūlija, Ķirsis Auseklis, Lācis Normunds, Lāma Lizete, Muižule Valda, Paplinska Biruta, Pāvule Vizma, Pehako Ausma, Pumpe Vizma, Reinfelde Ausma, Rudzītis Gunārs, Saulīte Maiga, Savele Vaira, Suško Elvīra, Ulmanis Uldis, Veldere Ausma, Velme Mirdza, Vilemsons Teodors, Virse Amanda.

1949. gada izlaidums

12. klase audz. Tatjana Priedniece

Amoliņš Arnis, Bergmane Tatjana, Dūšale Lidija, France Austra, Garbovska Rasma, Goba Vija, Grinfelds Gunārs, Guna Imants, Hartmane Inta, Herberta Biruta, Kārkliņš Kārlis, Ķīsele Ārija, Muskare Skaidrīte, Nīpkens Andrejs, Ozoliņš Tālivaldis, Ozola Ilga, Pāvule Ritma, Pelēkais Fricis, Prīberga Līvija, Rusteika Tatjana, Spera Ivars, Straupe Austra, Strode Antoņina, Sveržinckis Jānis, Šilinskis Amedejs, Šlūke Jānis, Vanaga Ņina, Vanaga Rasma, Vēveris Jānis.

1950. gada izlaidums

12. klase audz. Antons Avens

Andreisons Maigonis, Bergšpics Aivars, Beržinska Skaidrīte, Bortiņa Ginta, Brumermanis Andris, Cukuriņa Ilga, Dūšele Aina, Dzene Ilga, Federofa Irina, Ivanova Valentīna, Jaunzems Gunārs, Kalniņa Rasma, Legzdiņa Ārija, Lercha Valdis, Līcis Oļģerts, Pētersons Ilgonis, Pirte Zigrīda, Rogenmane Līvija, Rozīte Skaidrīte, Staķe Zigrīda, Šteinbaume Rita, Vaivare Valda, Volfa Lilija, Vītols Margons, Zeiberte Erna, Zvaigzne Anna, Zvirbulis Jānis.

11. klase audz. Vilma Vaļiniece

Banis Herta, Bojata Elfida, Brutane Ilga, Dīķe Ilga, Dzenis Voldemārs, Grincus Inta, Grostiņa Vera, Kajaks Pārsla, Kalēja Inese, Klīve Juris, Kluce Aina, Legzdiņš Vilnis, Menģele Rasma, Mūrniece Vija, Ozoliņš Dainis, Paplinska Inese, Pehako Ivars, Pelēkā Mērija, Prībergs Rita, Ramans Ilgvars, Roze Vera, Staidule Ausma, Ulmane Aina, Valdmane Biruta, Veidele Elga, Zvaigznītis Jānis, Zemīte Nensija, Šmite Valda, Kotlerāns Jānis, Dīķe Rasma, Grīnfelde Aija, Pūce Ārija.

1951. gada izlaidums

11. klase audz. Dzintra Rinkule - Zemzare

Āboliņš Ārvīds, Balodis Augusts, Bērziņš Alvis, Bļodmane Herta, Braža Aina, Cabule Ģertruda, Ezerkalna Judīte, Freiberga Alvīna, Krastiņa Dzidra, Lāce Valda, Lindena Brigita, Linderberga Rūta, Plaudis Kārlis, Pope Ilga, Savisko Konstantīns, Šilinska Ileana, Švalbe Līvija, Zoldners Arturs, Kroņkalns Gunārs, Bulis Juris.

1952. gada izlaidums

11. klase audz. Vilma Vaļiniece

Austiņa Inta, Birziņa Dzidra, Čipkus Ģirts, Dzene Skaidrīte, Eglīte Brigita, Gerca Silvija, Gornostajs Ēriks, Hercmane Elza, Kalniņš Andris, Karss Vilnis, Kaspase Erna, Kronberga Biruta, Krūmele Janīna, Krūmiņa Anta, Krūmiņa Antonija, Lencis Ilmārs, Menģelis Laimonis, Motmillers Juris, Ozoliņa Aina, Ozoliņa Vija, Pladere Rita, Rībena Ināra, Svarēns Spodris, Trautmanis Andris, Ulmanis Kārlis, Zenberga Ausma, Žākle Velta.

1953. gada izlaidums

11. klase audz. Milda Brendere

Āboliņš Kārlis, Bečers Herberts, Dambis Arnis, Dīķis Vera, Dūzele Velta, Elcers Jānis, Feizaka Leontīne, Graudiņa Rita, Kalberga Ausma, Kūla Jānis, Ķīsele Māra, Lapiņa Ausma, Lauva Irēna, Liepa Vija, Lubgane Leontīne, Mačēna Līvija, Pope Mudīte, Praudiņa Vizma, Puķudārzs Jānis, Rabante Maiga, Roga Aija, Rozenbaha Maija, Rozītis Ilmārs, Ručevskis Andrievs, Smilga Inese, Spera Vija, Straupe Agita, Strukovs Aleksejs, Vačkājs Edgars, Vāvere Biruta, Vecvanaga Marita, Zariņš Alvis, Zenberga Baiba, Zīsberga Maija, Zoldners Juris.

1954. gada izlaidums

11. klase audz. Osvalds Pauliņš

Apse Lidija, Baltkalne Agita, Barona Brigita, Bērziņa Anda, Dīķis Jānis, Druka Jānis, Feldmane Rasma, Gaile Inta, Janeka Skaidrīte, Janelsīte Ilze, Karule Rita, Ķemers Uldis, Laumane Liesma, Lejniece Zeltīte, Magonis Valdis, Mazā Rita, Mēnese Maruta, Plieniņš Agris, Slocenieks Voldemārs, Smildziņa Aina, Strautniece Austra, Štalmane Ilona, Švalbe Ausma, Taivāne Aija, Veldre Biruta, Vētra Uldis, Vītoliņa Ārija, Vītols Juris, Zelmanis Ojārs.

1955. gada izlaidums

11. klase audz. Alvīna Rēce

Birģele Ausma, Bjalkovska Viktorija, Gabliks Andris, Gorbunovs Viktors, Kalnberga Maiga, Kradzīte Māra, Liepiņa Zigrīda, Lorbergs Atstars, Mežsēts Augusts, Mieze Ligita, Pētersons Alfs, Pinka Biruta, Rībena Zigrīda, Ričevska Leonīda, Rode Rita, Ruža Andrejs, Sīpola Zenta, Skuja Ināra, Straupe Egīls, Strode Viktorija, Šteinberga Biruta, Švalbe Meta, Trautmanis Juris, Vanaga Velta, Zoldners Vitālijs, Zurovskis Jānis.

1956. gada izlaidums

11. klase audz. Vilma Vaļiniece

Avena Maija, Blūma Maija, Goldberga Gunta, Herberta Maiga, Janičenoka Līna, Kaudze Aina, Laimīte Vija, Lipiņa Smaida, Mernica Valda, Miķelsone Ilze, Ošenieks Ādolfs, Oto Sarma, Paegle Irene, Plieniņa Maija, Rismane Ilga, Rozenvalde Alda, Rudzinska Regīna, Sisene Mirdza, Šakarne Judīte, Talcis Alnis, Teikmane Astra, Tolks Andris, Zandarts Jānis, Zandarts Jānis.

1957. gada izlaidums

11.a klase audz. Vilma Vaļiniece

Čipkus Uldis, Dembovska Daina, Grēviņš Edmunds, Imaks Herberts, Kalniņa Dagnija, Kalniņa Ilze, Kaugurs Voldemārs, Kleinbergs Andris, Krūmiņš Māris, Kukaine Gunta, Ķīse Ināra, Mazā Inta, Purniņš Juris, Putniņš Mārtiņš, Rābants Jānis, Roķe Ilze, Salmiņa Skaidrīte, Spera Aldis, Stukase Biruta, Švalbe Andris, Videnieks Edgars.

11.b klase audz. Ārija Preisa

Ansons Raimonds, Ašaks Jānis, Goldberga Ausma, Grieziņa Ināra, Irbiņa Ilze, Krokšs Vidmars, Lagzdiņa Daina, Mellenbergs Uldis, Miķelsone Edīte, Miķelsons Jānis, Mūrniece Valda, Puriņa Ārija, Skurbe Astrīda, Strancis Juris, Strauta Daiva, Šmits Jānis, Šteinberga Rasma, Tambergs Jānis, Treimanis Arnis, Trojanovska Ausma, Upeniece Astrīda, Vītola Rūta.

1958. gada izlaidums

11.a klase audz. Ērika Štengele

Barkeviča Genoveva, Bergmane Biruta, Bernāne Gunda, Birģele Dzidra, Bite Ēvalds, Freimane Dagmāra, Gailis Valdis, Gļinskis Vija, Griķe Vija, Grīnvalde Elga, Juršāns Staņislavs, Kalējs Valdis, Krinte Guntis, Līmanis Lūcija, Mēnese Ilze, Morāne Zinta, Oto Dzintra, Pelsis Maija, Pētersone Zenta, Podiņa Laila, Sniķere Dagnija, Štrauss Rūta, Traupmane Daila, Veiss Sarma, Vilks Edvīns, Zaks Mirdza.

11.b klase audz. Aina Bremze

Aušte Rasma, Bogdanoviča Valntīna, Dembovska Inta, Dīķis Jānis, Dzelzskalējs Jānis, Janševica Skaidrīte, Jēkabsone Vija, Juršāne Veronika, Kalniņa Rita, Kļimoviča Tamāra, Karlsone Juta, Kalniņa Vaira, Kronša Veronika, Kvalberga Marika, Linarts Vitauts, Miltiņš Jānis, Ozols Edgars, Pāvule Biruta, Slaidiņa Rasma, Šmite Biruta, Tailova Angelika, Teikmanis Aivars, Trulis Ādolfs, Ulmanis Guntis, Zaumanis Zaigonis, Krastiņa Māra.

1959. gada izlaidums

11.a klase audz. Elvīra Jenzena

Avotniece Aija, Baltkaula Ausma, Celmiņa Ida, Dāboliņš Mārcis, Fecers Juris, Feldmane Valita, Flugina Ilga, Herberta Dzintra, Hščonoviča Irēna, Irbe Andris, Jātniece Ilga, Kalniņa Maija, Kronberga Regīna, Krūmale Biruta, Ķemere Dace, Lorbergs Mintāls, Medne Māra, Melnis Laimonis, Miezītis Māris, Ozola Māra, Pole Edīte, Roķe Anita, Rudzīte Ārija, Vāckāja Ildze, Zanermane Irēne, Žubule Marija.

11.b klase audz. Gunārs Bībers

Alberte Izolde, Ašaka Valda, Auziņa Mirdza, Bauze Ojārs, Bāliņa Aija, Bernups Andris, Galvenieks Dzintars, Janulis Guntis, Lapiņš Vitolds, Mikulāne Valija, Purpiša Benita, Rudzīte Silvija, Saulītis Viktors, Sinkevičs Jānis, Straupmane Vija, Svojaka Helēna, Šics Ivars, Šīrons Augusts, Štengele Ruta, Tīce Inese, Upeniece Vizma, Ūbele Astrīda, Veide Jānis, Vismane Rita, Zeimulāņe Ārija, Žagare Vija.

1960. gada izlaidums

11.a klase audz. Dzidra Indrāne - Līvena

Aleksandreja Māra, Āboliņš Aivars, Bartkēvičs Juris, Bērziņš Valdis, Bumburs Edgars, Bunga Valdis, Goblika Māra, Gaile Ligita, Grase Ineta, Grāvelsīna Sarmīte, Grotiņa Biruta, Igaune Lūcija, Jansone Biruta, Jurkēvica Anita, Ķīselis Juris, Neilande Anda, Pāvuls Gunārs, Pāvuls Jānis, Priednieks Fēlikss, Rubeze Silvija.

11.b klase audz. Ērika Vizina - Petrone

Bērziņš Imants, Bindars Dainis, Dauvarte Māra, Dreijere Aina, Dūdars Gunārs, Freimane Rita, Freimanis Reinis, Grava Ivars, Imaka Anita, Ivanova, Ilze Joksts, Pēteris Kalēja, Skaidrīte Kleina, Anita Klēvers, Jānis Kļava, Viktors Krūmiņa, Astrīde Kūžums, Ēriks Ratberga, Silvija Rozenbergs, Indulis Spuris, Andrejs Šteinberga, Rita Uzulēna, Lidija Ziemulāns, Mārtiņš Bierne Juta.

1961. gada izlaidums

11.a klase audz. Ilga Veisa

Apsīte Margarita, Bernupe Daina, Bukards Ēvalds, Dreijere Helga, Jansone Daira, Jansone Rasma, Karule Aija, Kaškina Anita, Klēģere Astrīda, Krūmiņa Silvija, Lībans Āris, Liberte Maruta, Mēnese Dace, Osis Pēteris, Plaudis Aivars, Priede Jānis, Rozenberga Dzintra, Rudzīte Biruta, Siliņa Vizma, Šimpermane Daina, Štrause Silvija, Tambergs Māris, Teikmane Ilze, Tēraudkalne Ieva, Vipule Rita.

11.b klase audz. Tatjana Dmitrijeva

Bišofs Uldis, Dreimane Dzidra, Dzelzskalējs Arnolds, Erdmanis Ilmārs, Hakers Ēvalds, Mazjāne Silvija, Medinska Maruta, Medinska Modra, Mežiņa Aija, Mūrniece Vēsma, Osvalde Ingeborga, Ozols Klāvs, Plaude Dzintra, Pole Sarmīte, Rebjatņikova Anita, Riekstiņa Rasma, Role Sarmīte, Rudzītis Jānis, Skuška Jānis, Terāne Imgrīda, Tīse Dace, Zauls Jānis, Zeltiņš Jānis, Zīle Ināra, Zute Dzintra.

1961. gada izlaidums

11.c klase audz. Velta Brūvele

Bērziņš Jānis, Buša Līga, BušsTālis, Ceriņš Nikolajs, France Dzintra, Freimane Gunta, Hauzena Ruta, Keišs Alberts, Kleins Zigfrīds, Kļaviņa Dzidra, Krastiņa Inta, Krīgere Dzintra, Kuršinskis Ivars, Liekna Eduards, Ločmele Sabina, Naķelis Alvils, Rozenvalde Inta, Rudzīte Maija, Spružinska Dzidra, Stabulniece Baiba, Strautmane Ausma, Valtere Vija, Zaniņa Nora, Zavadzskis Antons.

1962. gada izlaidums

11.a klase audz. Ērika Štengele

Auciņa Dagmāra, Dzelzskalējs Juris, Glužina Marija, Grigule Līvija, Juršāns Jānis, Kalēja Zaiga, Kaņepe Ilga, Krauja Ivars, Krūmiņš Imants, Lapinska Ruta, Libere Lilita, Linarte Lidija, Ozola Silvija, Pāvuls Dainis, Pētersone Maija, Pinka Uldis, Rudīte Nora, Štāla Anna, Zariņa Laima, Zušēvics Boriss, Žagare Inta.

11.b klase audz. Vilma Vaļiniece

Blumberga Dzintra, Čērskovska Jevgēnija, Danbergs Andrejs, Ermika Regīna, Gaile Margita, Holsts Māris, Janule Silvija, Jaunsile Ligita, Jaunzems Oļģerts, Jucīte Marga, Judrups Ojārs, Karde Dzintra, Ķemere Ilze, Lorberga Maija, Ozoliņš Marguts, Repše Voldemārs, Rozenberga Anita, Rubezis Uldis, Siļķe Andrejs, Soboļevska Rasma, Strancis Uldis, Strautmane Dagnija, Velme Maruta, Viņķe Benita, Zoldnere Olga, Zicāns Jānis, Zūpa Talivaldis.

1963. gada izlaidums

11. klase audz. Jānis Krūmiņš

Ābele Māra, Ābola Dace, Adiņa Daila Vizbulīte, Andersone Vija, Andersons Ilgonis, Baltkauls Māris, Brikmane Māra, Flugins Guntis, Gaile Sarmīte, Grabe Ilze, Hermanoviča Lidija, Kalniņš Guntis, Kronbergs Andris, Kundziņš Elmārs, Lūsiņš Jānis, Ošiniece Inese, Otzule Rita, Plaude Daira, Raģis Ildze, Ratniece Vija, Reinholds Hermanis, Ribakova Irēna, Riteniece Inta, Ritenieks Bruno, Škapare Aija, Tālberga Astrīda, Teikmane Dzintra, Tunkuns Herberts, Valdmanis Vilnis, Vēbere Inta, Vendele Sarmīte.

1964. gada izlaidums

11.a klase audz. Valentīna Lukjaņenko

Bumburs Aivars, Dzelzkalēja Ligita, Griķe Māra, Jansons Indulis, Kārkliņa Rasma, Ķīse Gundega, Medinska Mudīte, Meiere Dzintra, Millere Maija, Rubezis Vilnis, Sīkstulis Jānis, Strade Lija, Šenfelde Mārīte, Šloss Juris, Vanaga Laura, Veldre Baiba.

11.b klase audz. Tatjana Priedniece

Bētiņš Andris, Čerkasova Ina, Černaks Viktors, Dmitrenko Beate, Eglīte Vija, Evarts Viktors, Freimanis Zigismunds, Gortunova Naģežda, Grava Juris, Karašnieks Rūdolfs, Lediņš Jānis, Ozola Ligita, Plaude Mirdza, Pole Sarmīte, Rikmane Zaiga, Riteniece Vizma, Rozentāle Aina, Sniedziņa Aija, Strauss Raimonds, Zarāne Vilhelmīne, Vitmane Edīte.

1965. gada izlaidums

11. a klase audz. Mudīte Vītola

Avots Linards, Birznieks Andris, Brūvelis Vitauts, Freimane Aina, Griķis Juris, Janisela Gunta, Kalniņa Ņina, Kūla Juris, Lipstiņa Vita, Lukstiņa Ausma, Morozova Vera, Mūrniece Ilga, Rimicāne Anita, Strods Jānis, Švalbe Vizma, Zommere Dzintra.

11.b klase audz. Ērika Petrone

Afanasjeva Valija, Baskākovs Pēteris, Bauze Aija, Blīgzna Ingrīda, Ceriņa Benita, Dziedātājs Andris, Eiss Jānis, Everta Biruta, Judrupe Ingrīda, Kreicberga Maija, Laugale Marta, Lipiņa Anna, Ločmelis Konstantīns, Plaudze Dzidra, Puriņa Ruta, Purmalis Ojārs, Škapars Valdis, Tamberga Lilita, Vaivode Elizabete, Viņķe Irīda, Viziņa Antra.

1966. gada izlaidums

10.a klase audz. Valentīna Lukjaņenko

Bronovska Daira, Grota Ilze, Gulbe Māra, Klēvers Juris, Krauze Ivars, Krūzmane Ārija, Kuzmane Ruta, Ķeiris Mārīte, Ķemere Anita, Lauva Ruta, Liepa Jānis, Luksts-Lukstiņš Juris, Menģele Silvija, Neilande Brigita, Pastare Vija, Surgule Vallija, Šalajevs Paulis, Šmite Vija, Štrauss Aldis, Tukums Gunārs, Veide Irēna, Voits Harijs, Žurna Baiba.

10.b klase audz. Velta Brūvele

Bogoļubova Sofija, Cvetkova Brigita, Dziedātāja Mudīte, Erdmane Inese, Grīntāle Ināra, Gulbis Jānis, Ivļeva Ingrīda, Jansone Vija, Jaudzeme Dzintra, Koļesņičenko Emma, Lagzdiņš Ivars, Laurīte Ilona, Legzdiņa Aija, Linoža Solveiga, Loka Ildze, Menģele Māra, Ozola Ligita, Pērkone Aija, Povareškina Irēna, Sloka Kārlis, Stirna Gunta, Švehs Jānis, Tihomirova Mārīte, Zemturis Zigurds, Zīle Imants, Žīgure Anna.

11.a klase audz. Vilma Vaļiniece

Āboliņa Renita, Bergs Pēteris, Brandere Dace, Čerkovska Irēna, Čevere Māra, Freimanis Gunārs, Grabe Gunda, Jēkabsons Jānis, Kapiņa Renāte, Kaupe Imants, Keja Māra, Koļesņičenko Līvija, Kreplina Elita, Ķerpe Ilze, Piuka Mārīte, Poliščuka Astrīda, Repše Broņislavs, Rudzītis Andris, Strance Baiba, Strode Ināra, Studente Ieva, Šmita Māra, Velšs Valdis, Videniece Vija, Volgemute Māra.

1968. gada izlaidums

11.a klase audz. Gvido Rudzītis

Aizgrāve Anda, Arājs Ivars, Berga Rūta, Caune Dainuvīte, Freimanis Gunārs, Grava Aina, Greza Guntis, Grīvītis Viesturs, Gudrais Ināra, Kaimiņa Hardija, Keiša Inta, Krastiņš Andris, Kronbergs Arnis, Lobiņa Marika, Narbute Brigita, Oboļēviča Regīna, Penka Juris, Prāveca Mārīte, Sergējevs Oļegs, Teivāne Ināra, Tupe Marija, Volgemute Anda, Zomberga Ināra.

11.b klase audz. Valentīna Lukjaņenko

Bērze Daina, Bērziņš Ilmārs, Birkmanis Andris, Bjalkovska Natālija, Cauva Ollija, Freimanis Vilnis, Imūne Ruta, Krūze Igors, Legzdiņa Brigita, Macēna Gaida, Rašēvica Ieva, Rože Aina, Rumpīte Diāna, Salcēviča Ērika, Siliņa Dace, Surgunts Voldemārs, Sviķkalns Vilnis, Štāla Daina, Trule Silvija, Urpens Andris, Vesere Mudīte, Vīnbergs Oskars, Zutere Brigita, Zulerone Māra.

1969. gada izlaidums

11.a klase audz. Marija Greiža - Lisovska

Berķe Ārija, Blūzma Vija, Bobrova Nadežda, Dombrovska Dace, Dūka Laila, Dūzis Gunārs, Eglītis Ilmārs, Hrujkins Nikolajs, Ivanovs Einārs, Krolls Juris, Kronbergs Andris, Mizāne Leontīne, Ozolīte Anita, Pelēķe Ināra, Romaņenkova Inta, Romaņuks Magnuss, Sīmane Mārīte, Strode Marija, Štāls Eduards, Tukums Juris, Vīks Helmūts, Vilka Astrīda, Volberga Iraīda, Zivtiņa Anita.

11.b klase audz. Emīlija Alunāne - Bunte

Birģele Inese, Bumbure Velga, Celma Ilga, Čivčs – Muižniece Aina, Dzenis Ivars, Jaudzeme Mudīte, Klibiķis Ēriks, Kužuma Daina, Lagzdiņa Laimdota, Leja Jānis, Logina Inese, Loks Ventis, Lūse Inta, Mazlazdiņa Brigita, Melne Dzintra, Rodovičs Egmonts, Rozentāle Astra, Salseviča Skaidrīte, Sējāns Andris, Trenčs Andris, Upīte Dzintra, Urpena Inese, Valtere Maija, Važe Inta, Vēciņa Ilga.

1970. gada izlaidums

11.a klase audz. Ariadne Loseva

Ābele Kārlis, Bartaševics Alberts, Eversa Guna, Jaunais Ziedonis, Koziorovs Aleksis, Krūmiņš Ainis, Krūze Aivars, Kušiņiceva Leonova, Miezāja Olga, Platpira Dzintra, Reģe Baiba, Rudzītis Andris, Semčenko Tatjana, Strauta Lonija, Šteinberga Ingrīda, Tamberga Ieva, Zariņa Agrida.

11.b klase audz. Līvija Borisova

Ansberga Laima, Ābola Gunta, Barone Astrīda, Brambergs Artūrs, Gražanskis Agris, Kaija Inta, Kalvāne Irēna, Klieste Elita, Kluja Ligita, Kondrāte Inese, Kukuvass Adrians, Matvējeva Olīvija, Našeniece Ārija, Potaše Inta, Sējāns Juris, Sīmanis Vairis, Svilpe Jānis, Veidemanis Modris, Velšs Modris, Daukste Valentīne, Žukovs Juris.

1971. gada izlaidums

11.a klase audz. Velta Brūvele

Amatniece Dagnija, Auškaps Guntars, Bartaševics Raimonds, Bloms Arnolds, Bočs Māris, Daukšte Viktorija, Kalniņa Līga, Keirāne Anita, Legzdiņa Inta, Legzdiņš Andris, Muravjova Nellija, Paegle Gundega, Petkeviča Anita, Purmalis Uldis, Raģe Ilze, Sauša Valērija, Siliņa Ilze, Vilemsons Ivars, Vingra Ingrīda, Vinķele Elza, Volbergs Indulis, Zuiko Dainis, Koziorovs Mihails.

11.b klase audz. Līvija Borisova

Arlauska Anita, Auziņa Gundega, Barons Ojārs, Blīgzna Silvija, Bērziņš Valdis, Brūvelis Viesturs, Deičmane Vineta, Dziesma Visvaldis, Eglīte Dzintra, Eiss Kārlis, Ermansone Anita, Golmeistare Irēna, Grieze Ināra, Forstmane Ināra, Jansone Ausma, Jansons Pēteris, Ignatjevs Juris, Jēkabsons Ansis, Hrastiņš Harijs, Madelāne Lūcija, Rancāne Ināra, Saulītis Agris, Tilko Uldis, Viļuma Astrīda, Zuševa Anita, Kaugure Agnese, Ošacs Egons.

1972. gada izlaidums

11.a klase audz. Adriadne Loseva

Banis Aivars, Bedrīte Lilita, Bērziņš Elmārs, Bumbulis Edgars, Bumburs Vitolds, Dobulāns Rorijs, Gavars Andris, Katlaps Jānis, Kažoks Aivars, Kļaviņš Aldis, Kozlovskis Imants, Miķelsone Dace, Obuševa Natālija, Ozola Vineta, Ramiņš Jānis, Saule Milda, Siliniece Maija, Skrīvere Ināra, Skujinieks Aivars, Šteinberga Māra, Tēraudkalns Ingmārs, Žebrovskis Vitālijs.

11.b klase audz. Valentīna Šibājeva

Aizups Rio, Ārgals Ēriks, Ārņa Aija, Asare Anita, Buzarova Anita, Cērpiņa Dzintra, Gulbis Juris, Janelsītis Andris, Iesalnieks Guntars, Kalvāne Astra, Ķļuja Olga, Liniņa Anita, Linuža Ilze, Miļauskaite Violeta, Pīrante Gunta, Ručiņa Ausma, Seržants Gunārs, Solovjova Anta, Svilpe Dzintra, Šteinberga Baiba, Vītiņa (Treilone) Vija, Ūze Valda, Žukovs Vjačeslavs.

1973. gada izlaidums

11.a klase audz. Marija Greiža - Lisovska

Āboliņa Maija, Bane Baiba, Birks Māris, Brenčs Uldis, Celma Sandra, Dziesma Ārija, Ēķe Dagnija, Garoza Marita, Kaugure Karīna, Kaziņa Sandra, Kiršteine Aiva, Kokina Aina, Koziorova Irēna, Kreplina Baiba, Ķezbere Antra, Ķezbere Zaiga, Lauva Māris, Miķelsons Guntars, Morozova Valentīna, Pumpurs Egons, Saulīte Inese, Sīmane Dace, Zeltiņš Jānis, Ziedone Baiba.

11.b klase audz. Gunta Rateniece

Āre Aija, Grigorjeva Aija, Jaunpavle Ināra, Jansons Andis, Krampuse Aina, Kreicberga Ligita, Krēgers Ronalds, Nagle Anda, Obuševa Inta, Pabrika Elita, Pastare Māra, Sedliņš Ziedonis, Silava Ināra, Treilone Sarmīte, Upmacis Juris, Utāne Silvija, Ūdere Ausma, Velme Līga, Ziediņa Daiga, Zviedre Dzintra, Žukova Ināra, Rudzīte Vineta.

1974. gada izlaidums

11.a klase audz. Elga Siliņa

Apse Baiba, Barānovs Oļegs, Bardovska Gunta, Bumbure Gunta, Dakstiņa Ināra, Elksne Aiga, Gercāne Inguna, Glaudāne Ārija, Greiža – Lisovska Elita, Janpaulis Aivars, Jansone Daina, Jaunāre Anita, Kalniņa Mudīte, Kalniņš Agris, Lapa Ārija, Legzdiņa Daina, Līce Ināra, Lubgans Egils, Pekuss Māris, Pelēķe Rūta, Riers Māris, Silavs Jānis, Smiltiņa Inta, Štrause Dace, Vecvagare Ināra, Vinķele Valda, Vinķis Džems, Vītols Aldis.

11.b klase audz. Velta Brūvele

Aizpuriete Amanda, Akramoviča Mārīte, Balode Aina, Bāgants Gunārs, Bekčans Ivars, Bondars Jāzeps, Brikmanis Agnis, Brūniņš Aivars, Fedoreva Lita, Grīnfelde Sarmīte, Iljanova Valentīna, Ješinskis Uldis, Klauss Armands, Kazāka Ilze, Korsaka Dzintra, Kivliņa Inese, Krolls Kārlis, Māliņa Laila, Nizevalde Silvija, Neimane Ilona, Ozols Andris, Pētersons Andris, Riekstiņa Baiba, Saulītis Juris, Strode Zenta, Tirzīte Irīda, Tulišs Vigors, Veidemane Guna, Vitmane Dagnija, Vīksna Sarmīte.

1975. gada izlaidums

11.a klase audz. Velta Rudzīte

Ābele Daina, Blūzma Dzidra, Bradzeniece Ingrīda, Brunovska Lita, Cepīte Vizma, Dorbe Vineta, Francis Reinis, Francis Uldis, Goldberga Inese, Grandava Rudīte, Gulbis Artis, Ieviņa Līva, Ivanovs Ēriks, Jūrmalietis Roberts, Kalniņa Elita, Knape Dace, Kronberga Nita, Kronbergs Uldis, Legzdiņa Ilze, Lejnieks Aivars, Miezis Inta, Otto Inta, Ozols Egils, Puncule Ilze, Rudzītis Silvis, Saldābola Anita, Štolcere Silva, Veikmane Vineta, Vērdiņš Aivars, Vilčuka Skaidrīte, Zankēvica Inese.

11.b klase audz. Ira Ozere

Erte Veronika, Aleksējevs Uldis, Bodnieks Jānis, Bogdānova Sandra, Dreimane Sarmīte, Egle Gunta, Ēķe Gunta, Ērmanis Ainārs, Freimanis Andrejs, Fuksis Valdis, Gailīte Edīte, Grapmane Anna, Jūrmalniece Ilze, Krokša Ņina, Lapše Maira, Legzda Ieva, Legzdiņa Ilze, Ločmanis Voldemārs, Māliņa Māra, Močālovs Andrejs, Nīpkena Ligita, Ozoliņa Liāna, Pastare Aina, Rastopčins Valentīns, Rogenmane Agnese, Siliņa Aija, Šternheina Ruta, Tenisons Guntars, Untiķe Sandra, Upīte Anita, Vaišļa Mārīte, Vīpule Laima, Zēne Astrīda.

1976. gada izlaidums

11.a klase audz. Elga Siliņa

Apalis Ojārs, Barone Pārsla, Bergs Andris, Bērziņa Dace, Blinde Sandra, Bukarte Beate, Bumbure Antra, Demme Inta, Feodorova Skaidrīte, Golmeistars Valdis, Jaunzeme Mārīte, Jukuma Daina, Juriks Aldonis, Jurkevics Guntars, Kalniņa Sandra, Kalnpure Iveta, Kungule Diāna, Mārtinsons Jānis, Miķelsons Uldis, Miļauskaite Mārīte, Motmillere Sarmīte, Prugers Boriss, Raģis Juris, Rone Rasma, Skujenieks Guntars, Svence Aivars, Tukāns Jānis, Voicehovska Inta, Zača Līga, Zubroviča Daina.

11.b klase audz. Emīlija Alunāne - Bunte

Alksnis Ivars, Bērziņa Dzintra, Bērziņa Irita, Buliņa Sarmīte, Burvis Andris, Didža Jānis, Freimane Baiba, Freiberga Sarma, Helšteina Daina, Hoops Igors, Jaudzeme Anita, Kracekle Māra, Kubuliņa Anita, Kubuliņa Lolita, Legzdiņa Inese, Lupgins Raimonds, Mengele Inese, Mikuksts Einārs, Mikuļskis Pēteris, Pētersons Raitis, Plaudis Ritvars, Pukāne Alla, Riekstiņa Ingrīda, Štāls Ilmārs, Tarvids Eduards, Tuliša Beate, Valdmane Gundega, Vanags Jānis, Vītols Ēriks, Pakuls Viesturs, Medne Mirdza.

1977. gada izlaidums

11.a klase audz. Vilma Alka

Alberts Ainārs, Bolgzde Liāra, Buņķe Inga, Bušs Armands, Cavro Alvils, Ciekals Einārs, Dedumīte Inta, Feldmanis Vito, Grantiņa Inta, Grieze Ilze, Kaltlaps Mārtiņš, Klausa Judīte, Kleina Dzintra, Kļimova Lolita, Kopa Anita, Linde Zane, Makuža Aina, Pakere Gunta, Pilāte Inese, Pitkeviča Aija, Priedīte Normunda, Rasnacis Jānis, Ruzulis Guntis, Slivackis Jānis, Smuģe Silvija, Starka Sandra, Stūresteps Dzintars, Šeļegoviča Ilona, Vanaga Olita, Vilka Iveta, Jansons Pēteris.

11.b klase audz. Jānis Rovičs

Andreisone Ingrīda, Braža Sandra, Brikmanis Jānis, Daugulis Agris, Elsts Aivars, Hofmane Elga, Jarocka Jadzja, Jurkevica Ingrīda, Kalniņa Daina, Lagzdiņa Valda, Lencmane Aija, Maštukova Inuta, Munda Janīna, Ozoliņš Modris, Podnieks Ainārs, Priede Elita, Rimša Irīna, Role Edīte, Rozenfelde Dzintra, Ružencevs Valentīns, Stabulniece Ilze, Stupāne Ilze, Survila Janīna, Upītis Jānis, Vaišļa Skaidrīte, Veiss Ēriks, Vovere Ingrīda.

1978. gada izlaidums

11.a klase audz. Elvīra Barkovska

Ābele Aija, Barons Uldis, Bārtule Ilze, Bērziņa Iveta, Bumbiere Sandra, Fišere Ineta, Jankovskis Ivars, Kalējs Ainārs, Kalniņa Jūlija, Kalniņš Armands, Kalniņš Māris, Lezdmača Agra, Līdumnieks Uldis, Lūsis Ilgvars, Masaļska Iveta, Mierkalne Daiga, Muldere Inese, Neimane Sandra, Pehako Inese, Pētersone Vija, Pētersons Egons, Platača Vivita, Ramane Anita, Ramane Maruta, Rātfelde Ināra, Saulīte Rasa, Sils Andris, Šulcs Normunds, Vecvagare Rūta.

11.b klase audz. Eiženija Aldermane

Albiņš Uldis, Avena Daina, Berziņa Antra, Bičulis Armands, Brutāne Ingrīda, Buliņa Inta, Damburs Andris, Derlinga Inga, Ezergailis Aivars, Ezerlīcīte Baiba, Freimanis Andris, Ģierts Aldis, Griķis Egīls, Jaunzeme Ināra, Jaukuma Dace, Kalnpure Ineta, Kere Aija, Krūmiņš Olafs, Linde Māris, Markuss Raimonds, Meidropa Aija, Podreza Ligita, Salmanis Alberts, Sausiņš Ansis, Sila Anita, Svence Inga, Šaraps Agris, Ubraste Ārija, Upelniece Ineta, Ūdre Anda, Šmuksts Edgars.

1979. gada izlaidums

11.a klase audz. Rūta Kušķe

Andersons Ingemārs, Beķere Sandra, Bļodmanis Andris, Čivčiss Ilmārs, Egle Aldis, Gulbe Inese, Jēkabsone Sandra, Kalniņa Ilona, Kalpiņš Andris, Klincāns Valdis, Kozlovska Inese, Kreinberga Arta, Kronberga Dace, Krūmiņa Antra, Ķikute Ingūna, Leišavniece Marija, Ozola Dzintra, Pūce Sandra, Reķe Sarmīte, Rumba Silva, Silnieks Jānis, Sinkovskis Juris, Valters Raits, Zēne Elita, Zēns Gatis, Žironkins Aigars.

11.b klase audz. Margita Kleina - Gaile

Apaļā Taira, Borska Ineta, Brice Sandra, Bumburs Raitis, Jansons Aigars, Jurēvics Ilgvars, Kalnpurs Ivars, Kalnpura Ruta, Kalvāns Oskars, Kalpiņa Aija, Krūvēvere Vija, Lipska Iveta, Marhilēvičs Aivars, Markvarte Ināra, Nikovskis Ralfs, Pušpure Ilze, Riteniece Daiga, Rozenberga Agrita, Saulīte Daina, Sila Ineta, Strupis Andris, Šulce Vija, Vaivare Gundega, Vītols Lauris.

1980. gada izlaidums

11.a klase audz. Marija Greiža - Lisovska

Andreisons Aigars, Ausekle Liliāna, Avotiņš Juris, Āboliņa Sarmīte, Blūms Aivars, Eglīte Gita, Glaudiņš Ivo, Granda Ingrīda, Gulbe Beatrise, Kristapāne Dace, Legzdiņa Dace, Lubgane Solvita, Luģe Gita, Pelēķe Zane, Purvišķe Inga, Rube Sandra, Salmiņa Ināra, Strazdiņa Vēsma, Ševelis Guntis, Šileiko Egīls, Šneiders Arnis, Tēberga Ieva, Tūrmane Urzula, Velme – Dompalma Dace, Voite Lolita, Zariņš Tālivaldis.

11.b klase audz. Jānis Matuzānis

Alka Gundega, Baltraitis Ralfs, Bērziņa Inese, Cine Silvija, Fišlere Sandra, Grostiņa Inga, Hoha Maira, Kadiķe Elita, Kaktiņa Sandra, Komorovs Armands, Ķemere Ligija, Lēvica Anda, Līcis Olafs, Neimane Inese, Pētersons Andris, Rudoviča Skaidrīte, Skuja Inese, Sorokins Helmuts, Ūsiņš Ivars, Zēbolds Māris, Zoldners Ēriks.

1981. gada izlaidums

11.a klase audz. Eiženija Aldermane

Balodis Guntis, Dzenis Zigmunds, Eglīte Inguna, Ezerlīcīte Nora, Feldmanis Kārlis, France Velga, Frijāre Violeta, Grants Armands, Irbe Ēriks, Jurēviča Zaiga, Kaņepa Hardija, Klaustiņa Inta, Krišāns Juris, Krīvāns Imants, Limmere Ineta, Lokmane Rita, Markvarte Elga, Ozola Ramona, Ozoliņa Daiga, Prancāne Inita, Selga Elita, Sibirjakovs Marks, Smiltiņa Vita, Spera Ilze, Važe Andris, Zurovska Iveta, Zvaigzne Solveiga.

11.b klase audz. Rūta Kušķe

Bārzdiņa Elga, Bolgzds Linārs, Elmere Sandra, Everte Aivija, Formane Sandra, Gintere Ilze, Gintere Indra, Jakuško Agris, Kalpiņa Inga, Krēsliņa Aisma, Kušķe Inese, Lupgina Iveta, Mančiskis Jānis, Moroza Vija, Ozoliņš Henrijs, Papiņa Sarmīte, Poišs Andris, Polis Aigars, Popenkovs Grigorijs, Saliņa Iveta, Skridule Rudīte, Šteinfelds Gundars, Turkupols Einārs, Ūze Andris, Veisbuhs Arvis, Vilks Andis, Vītiņš Raimonds.

1982. gada izlaidums

11.a klase audz. Elga Siliņa

Arkls Andris, Buša Inta, Dzene Sandra, Eikena Daiga, Feldmane Iveta, Frišmane Ramona, Jegorova Larisa, Jākobsons Aldis, Kaktiņa Liāna, Kalītis Juris, Kalniņš Kaspars, Krustiņa Dace, Kurmeļovs Andris, Labrence Dace, Lence Inita, Loce Inese, Mierkalns Uģis, Nesaule Baiba, Nīmane Ieva, Ozoliņš Ilvars, Penese Māra, Rubulis Lauris, Soboļeva Sandra, Vancāns Māris.

11.b klase audz. Aina Bērziņa

Aleksējeva Inita, Bratka Iveta, Gavare Mārīte, Gedule Elita, Gulbe Sandra, Ieviņa Inga, Kaupuža Džuljeta, Klaustiņa Māra, Legzdiņa Gunta, Linmeiere Džina, Miezīte Ineta, Pētersone Kaija, Roze Rita, Rude Dace, Saliņa Gunta, Sardiko Elmārs, Štrauss Gundars, Vanags Dzintars.

1983. gada izlaidums

11.a klase audz. Jānis Matuzānis

Austruma Inguna, Beča Marika, Bērziņa Andra, Bērziņa Ineta, Gulbe Dace, Hāzenfuss Leila, Kalnciems Agris, Kāgane Dita, Kļava Antra, Kreicberga Lilita, Ķuze Dace, Lasmane Inita, Livkiša Vija, Lūsis Ainārs, Mičune Ilona, Namiķis Raimonds, Ozols Egils, Riekstiņa AivaRinne Ineta, Suševica Vaira, Ukrinas Pēteris, Junkurs Andrejs, Plāne Sarmīte.

11.b klase audz. Margita Kleina

Berķe Antra, Ančereviča Gunta, Bērziņa Margita, Bomīte Inga, Dukāte Gundega, Gulbe Iveta, Jakuško Gundars, Jansons Jānis, Jaunušāns Edvīns, Krīgere Inita, Kristapsons Normunds, Legzdiņš Raimonds, Mančinska Anna, Meiris Līga, Miķelsone Antra, Saleniece Ulrika, Samkova Indra, Sarma Dainida, Straudovskis Ingus, Talcis Didzis, Upmale Ingūna, Vanka – Treifelde Inita, Verza Anda, Virsniece Inita.

1984. gada izlaidums

11.a klase audz. Elga Siliņa

Bauze Gundars, Blažēvica Adele, Cirvele Indra, Gedrovics Aivars, Gramsts Edvīns, Kiršteine Daiga, Osmane Sanita, Ozoliņš Ints, Popenkova Dina, Sarkans Eduards, Tārs Māris, Tkačenko Valentīna, Zeiliša Alda, Žākle Aiga, Vladimirova Svetlana, Beķere Judīte, Kampe Anita, Kupčs Guntars, Mitte Ineta, Sarkans Alvils, Vilmane Daiga.

11.b klase audz. Aina Bērziņa

Batkovska Anda, Brūns Ģirts, Bunga Aelita, Dombrovska Inguna, Emss Valdis, Garoza Ineta, Kaktiņa Elga, Kalvāns Imants, Krastiņš Ivars, Kudrjavceva Aija, Nīmanis Andris, Pastars Reinis, Roviča Vineta, Tuča Diāna.

1985. gada izlaidums

11.a klase audz. Marija Greiža - Lisovska

Aivars Artis, Alainis Ronalds, Beča Sanita, Birzule Rita, Braunbergs Jānis, Gaile Sanita, Kāgans Uldis, Kalējs Normunds, Kere Inese, Korzāne Diāna, Krauja Kristiāna, Krūškalne Gita, Kudiņš Gints, Liepiņš Uldis, Matasova Milāna, Mednis Ilgvars, Millere Sandra, Radziņa Andra, Rudzīte Indra, Rudzīte Maija, Šķietnieka Inga, Švalbe Ainārs, Treimanis Aivars, Vītiņš Arnolds.

11.b klase audz. Lidija Zuika

Amoliņa Daiga, Apse Anda, Cīrule Ilze, Dobele Indra, Eikena Inguna, Fišere Ilze, Freimanis Ivars, Gavare Dzintra, Grenenberga Ige, Ieviņa Maija, Jakobsone Sandra, Kučinska Žaneta, Leitāne Zanda, Līdumniece Arta, Lūse Ingrīda, Miroškina Sandra, Medvedskis Edgars, Putniņš Jānis, Šimanska Indra, Šukele Vanda, Zeiliša Sarmīte, Nīpkena Iveta, Strautiņa Jolanta, Lipskis Ainārs, Sprīvulis Dzintars.

1986. gada izlaidums

11.a klase audz. Rūta Kušķe

Ābele Armanda, Akmene Astra, Baranova Sigita, Bebre Benita, Bratka Artis, Cirvelis Ģirts, Gremzde Solvita, Jansons Laimonis, Kleina Inita, Kiršteins Egīls, Kuliešus Aigars, Meļņikova Sandra, Naudušēvica Baiba, Sarkane Anita, Serjogina Sandra, Smirnova Jana, Seržante Ginta, Sprince Patrīcija, Tenisons Armīns, Timšāns Rihards, Vistiņa Agija, Zivtiņa Vita, Ostreiko Eduards.

11.b klase audz. Anita Matuzāne

Čepeļevska Vanesa, Daukste Guna, Irbe Edmunds, Jumburga Indra, Korzāns Gints, Kovaļkova Ieva, Kuzņecovs Aigars, Lezdmača Anda, Matisone Inta, Mediņa Inga, Liepiņa Ilona, Pilskalns Aigars, Raudziņa Aija, Sardiko Aelita, Sila Dace, Smiltnieks Normunds, Strupe Diāna, Stulbergs Sandris, Tūrs Aldis, Upītis Gunārs, Veckalns Gints, Voicehovskis Aivars, Aleksējevs Gints.

1987. gada izlaidums

11.a klase audz. Biruta Izaka

Bindere Dace, Čebotarenoka Lilita, Grava Ivo, Gudelis Einārs, Guļevska Diāna, Gūtmanis Agnis, Jekimova Ināra, Kiršfelde Kristīne, Kļaviņa Vineta, Lapše Kalevs, Līdumniece Laila, Rubīns Rendijs, Rungaine Arta, Skuja Linda, Šneiders Egons, Upītis Raimonds, Ūdre Elita, Ūsiņa Maija, Vinokurova Ginta, Ziemele Anna.

11.b klase audz. Anita Matuzāne

Bērziņa Anita, Daugina Evija, Emsiņš Lauris, Fecers Agris, Gleitnere Gunita, Gūtmane Dace, Jaunušāne Ieva, Kleinberga Diāna, Kļaviņš Aigars, Krauja Kristīne, Lazda Daiga, Livkiša Inese, Lūriņa Gunta, Staško Normunds, Strošmane Ilze, Trankale Alda, Viļumsons Mārtiņš, Zemnieks Santa.

1988. gada izlaidums

11.a klase audz. Inta Klaustiņa

Akopjana Anaita, Grāvelsins Grats, Ķīsele Baiba, Leisa Ērika, Medne Gundega, Mežule Liene, Ozoliņš Dāvis, Prisjolkovs Toms, Prince Anita, Rutkovskis Marians, Simsone Sigita, Skuja Dace, Šķietnieka Eva, Šprunks Jānis, Upmanis Ralfs, Vīlands Ralfs, Zvaigzne Anita.

11.b klase audz. Rūta Kušķe

Ābele Daiga, Blūma Ilze, Burķītis Ainārs, Ceriņš Kaspars, Dombrovskis Aldis, Egle Vineta, Francis Ilgvars, Freimanis Dzintars, Keviša Ilze, Klabe Illa, Kleina Daina, Lavrinoviča Angelika, Meiere Inta, Neimane Anita, Spure Ilona, Treilāne Aija, Zakalovska Evija, Zoldnere Ina, Zute Anete.

1989. gada izlaidums

11. klase audz. Ingēra Andrējeva

Agrita Riekstiņa, Ansis Siliņš, Baiba Galviņa, Dace Govinčuka, Dzintars Lagzdiņš, Evija Šmite, Inese Avota, Inese Būmane, Inese Kartenko, Ivars Brūns, Ivonna Hlevicka, Jānis Galiņš, Jolanta Aparjode, Kristīne Kraule, Kristīne Lāma, Linda Vulfa, Margarita Sokolova, Māris Niedra, Oskars Uršulskis, Sabīne Krima, Santa Lauva, Vineta Grinfelde, Žaklīna Dreilinga.

1990. gada izlaidums

12.a klase audz. Elga Siliņa

Aiga Balode, Solvita Beitāne, Haralds Blūms, Linda Braža, Maija Brūvele, Kristīne Čmutova, Kaspars Dreibe, Vivita Dreimane, Valdis Hincenbergs, Santa Jakobsona, Guntis Kalējs, Modris Kalnciems, Dina Kalniņa, Solveiga Kalniņa, Edmunds Kasparovs, Andris Kušķis, Anita Milta, Sarmīte Misāne, Diāna Ose, Raimonds Pakšķis, Mikus Straudovskis, Jurita Strazda, Ilona Verbicka, Vineta Vilka, Gatis Rusiņš, Uldis Pāvuls, Zita Ose.

12.b klase audz. Lidija Zuika

Jolanta Avota, Biruta Balode, Jedviga Bartaševica, Pēteris Binders, Dzintra Elksnīte, Ieva Kalniņa, Agnese Karapetjana, Liāna Latiša, Raimonds Livčāns, Pēteris Matisons, Ilze Navarska, Baiba Neimane, Aigars Penka, Aldis Ūdris, Armands Valbe, Jolanta Vītola, Jolanta Žuka, Krišjānis Barkovskis, Indra Rugāja.

1991. gada izlaidums

12.a klase audz. Dzintars Koks

Aija Švalbe, Aija Tunce, Aivars Začs, Dagnija Kundziņa, Edgars Rinkēvičs, Gita Grāvelsina, Gita Ozoliņa, Guntars Jansons, Guntis Tolks, Ilona Rimdenoka, Ilva Vorpa, Ilze Urpena, Ilze Vēvere, Ivo Bušs, Jana Avina, Jana Novicka, Jānis Ezers, Jānis Hadkēvics, Jolanta Jurševska, Kristīne Sūna, Lauma Poļakova, Ligita Puriņa, Natālija Berkoviča, Sandra Krīgere, Sandra Pīpenberga, Ulvis Meinerts, Zane Jaunputniņa.

12.b klase audz. Lidija Zuika

Vineta Abricka, Agris Bricis, Ieva Dābola, Uldis Frīdenbergs, Ilze Ieviņa, Anita Jansone, Inese Jansone, Anita Lasmane, Helmuts Limmers, Vita Ozoliņa, Māris Siliņš, Oskars Strazdiņš, Mārīte Šica, Anna Veļičkina, Velga Vīksna, Oskars Zivtiņš, Dzintars Kantsons, Andris Švarcs.

12.c klase audz. Māris Meiers

Edijs Bileskalns, Andra Boitmane, Georgs Fedosejevs, Raimonds Krūmiņš, Normunds Ķikuts, Ingeborga Linde, Juta Linde, Oskars Nīmanis, Ints Sēlis, Baiba Pakule, Jana Pliča, Santa Prisjolkova, Māris Spura, Ēriks Šveide, Ritvars Tarvids, Agita Āboliņa, Nelda Ose.

1992. gada izlaidums

12.a klase audz. Aina Bērziņa

Aiga Brice, Aiga Tone, Daiga Magone, Dins Zuševics, Edgars Freimanis, Ieva Markina, Ieva Tāre, Inta Ieviņa, Iveta Cederštrema, Jānis Reiniņš, Krists Leiškalns, Liāna Brača, Liene Brīvkalne, Renārs Tarvīds, Rūdolfs Lisenko, Sarmīte Repša, Silards Kamergrauzis, Zane Treimane, Zita Tomiņa.

12.b klase audz. Anita Matuzāne

Laila Birzniece, Iveta Dundure, Marts Erdmanis, Gunta Freimane, Reinis Frienbergs, Guna Geikina, Rinalds Jankovskis, Jānis Jēgers, Baiba Jēkabsone, Dace Kozlovska, Alens Krolls, Evita Krūzkopa, Solvita Lagzdiņa, Agita Mieze, Aivars Nonbergs, Inga Rance, Vidaga Skuja, Agnese Slavinska, Treimane Zane, Zaķe Baiba.

1993. gada izlaidums

12.a klase audz. Dzintars Koks

Anda Bašena, Ērika Bērzupe, Sandijs Braķis, Andris Dikusārs, Māris Dzebalis, Oskars Galanders, Eižens Klīvis, Mārtiņš Klucis, Vita Kovaļenko, Monta Krūze, Uldis Lencis, Arta Mīlberga, Ieva Pukne, Dace Saulīte, Baiba Valdmane, Zigmārs Zālītis, Juris Žagars.

12.b klase audz. Mārtiņš Āboliņš

Agnese Aide, Ieva Bediķe, Kaiva Brahmane, Solvita Davidanova, Inga Johansone, Ieva Kalnpure, Zane Lūciņa, Benita Ozoliņa, Gints Ozoliņš, Iveta Reire, Eva Riekstiņa, Santa Smane, Arnita Runce, Iveta Strēle, Indra Štegmane, Elīna Titova, Ieva Vēvere, Laila Vīnberga, Danita Zuševica.

1994. gada izlaidums

12.a klase audz. Svetlana Pionteka

Edgars Burgmeistars, Gunita Galiņa, Edīte Kaņepāja, Agnese Kapče, Ilze Ķīse, Inese Medvedska, Līga Pīrante, Helēna Rozentāle, Solvita Skore, Ringolds Stūrāns, Zane Štrauhmane, Agnese Švarca, Liene Upmace, Zaiga Velša, Ilze Vilcāne, Mārtiņš Visockis, Inese Vīgante.

12.b klase audz. Līga Krēsliņa

Agija Bašena, Sandra Bekmane, Kristīne Braža, Laura Cielava, Ilze Irbe, Lilita Kivcāne, Normunds Krauja, Inga Lazdiņa, Pauls Niedra, Ieva Pētersone, Kristīne Prižoka, Rihards Rīders, Kristaps Sproģis, Maija Surgunte, Anda Tauriņa, Agnese Veļičkina, Artūrs Zīverts, Edmunds Zvirgzds, Elviss Mihaiļenko.

1995. gada izlaidums

12.a klase audz. Ausma Bruņeniece

Benita Aide, Anita Birze, Ruta Biteniece, Lauma Bute, Agnese Hincenberga, Sannija Jauce, Egija Krauja, Arta Krūze, Baiba Lunskija, Baiba Lipņicka, Artūrs Magone, Artis Smirnovs, Raina Strazdovska, Inga Zaķe.

12.b klase audz. Solvita Zunda

Linda Asare, Inese Buliņa, Jānis Drieks, Evija Dzintare, Urzula Grieze, Līga Knisle, Artūrs Lagzdiņš, Signe Mainule, Danute Švarcbaha, Juris Vanags, Ilona Vernava, Elga Zilbere.

1996. gada izlaidums

12.a klase audz. Spodra Austruma

Jānis Arājs, Ingus Banis, Raimonds Buls, Dace Dzebale, Ieva Dzērve, Laila France, Merita Jauce, Edmunds Karjuss, Inga Kļaviņa, Uldis Ulmanis, Raimonds Videnieks, Rita Vīgante, Inese Ziemele, Raimonds Zvirgzds, Uldis Markuss, Zigurds Pastars, Mārtiņš Priede, Valdis Putniņš, Inga Savicka.

12.b klase audz. Dzintra Riekstniece

Raimonds Celmiņš, Andris Freimanis, Armands Graumanis, Juris Jaunzems, Lidija Miķelsone, Aleksandrs Moisejevs, Juris Moisejevs, Edijs Polis, Dzintars Špengelis, Kārlis Ozoliņš.

1997. gada izlaidums

12.a klase audz. Svetlana Pionteka

Jānis Batarags, Juris Bušs, Baiba Dreimane, Jolanta Kļaviņa, Kristiāns Laicāns, Anita Livčāne, Egils Lubgāns, Jānis Matuzānis, Evija Meiere, Anete Moroza, Gita Prīberga, Agate Robežniece, Pēteris Rozentāls, Laura Spoģe, Līga Vilcāne, Edgars Viņķis, Liliāna Zabiņako, Pēteris Začests, Jānis Ziemelis.

12.b klase audz. Edvīns Rāfelds

Sandra Bērzkalne, Armands Bicis, Inta Birzule, Mārtiņš Bočs, Armands Brakmanis, Dina Briede, Līga Buša, Gatis Dorbe, Sandris Jēkabsons, Inga Kluce, Eduards Koks, Kārlis Kristapsons, Rolands Landsbergs, Ilze Leiškalne, Aigars Lodiņš, Ieva Oļhovko, Adrians Ozoliņš, Juris Pētersons, Arvis Plokšta, Imants Polis, Arvīds Reķis, Uģis Riekstiņš, Aleksandrs Ruģēns, Agnija Ruzule, Rihards Sļadevskis, Juris Šēnvalds, Kristīne Štrausmane, Baiba Treimane, Vilnis Tukums, Estere Zemniece, Anete Skreija.

1998. gada izlaidums

12.a klase audz. Sarma Vonsoviča

Kārlis Albergs, Agnese Alksnāja, Pāvils Aronietis, Inese Bumbure, Ingrīda Burgmeistare, Jānis Ernestsons, Alans Fedosejevs, Agnesa Greiziņa, Līga Grigule, Māris Jansons, Kristīne Kluce, Kristīne Koroļkova, Ivars Krasts, Zanda Krūze, Elīna Lāce, Jānis Novicāns, Lelde Rāfelde, Jānis Sokolovs, Ilze Šēfere, Uldis Štāls, Atis Šteinbergs, Sanita Štrausa, Ieva Tūna, Nora Upmace, Elviss Venters, Aigars Vilcāns, Jānis Zaneribs, Ineta Zīlīte.

12.b klase audz. Dzintra Janisela

Ināra Andersone, Līga Audze, Ilze Bane, Ilona Biete, Kristīne Brasliņa, Maija Dzērve, Sandra Feizaka, Liene Kalvāne, Agnese Kozlovska, Maija Kurtenoka, Voldemārs Liekna, Evija Martinsone, Agnese Melne, Kārlis Menģelis, Laura Oļhovko, Andris Pavlovičs, Edīte Plokste, Inese Raubena, Ieva Tāle, Toms Teikmanis, Inese Upena, Jānis Vaišļa, Helēna Veita, Ilze Verze, Evita Zemberga.

1999. gada izlaidums

12.a klase audz. Vēsma Vijupe

Kristaps Alberts, Kristīne Aleksējeva, Ainārs Bumburs, Odrija Ceplīte, Andris Gardovskis, Dana Jankovska, Atis Janmeijs, Janeks Jaunups, Dagne Jākobsone, Ieva Jurševska, Andris Karols, Rihards Laicāns, Līga Liepiņa, Signe Ose, Evija Ozola, Linda Pavilone, Kristīne Pētersone, Elīna Riere, Gunita Ruzule, Ivars Sedliņš, Agnese Štāla, Jānis Tenbergs, Krišs Tūns, Laira Veldre, Inese Vētra, Zane Vēvere, Jānis Viņķis, Kristiāna Zabiņako.

12.b klase audz. Dzintra Riekstniece

Ineta Aņikejeva, Maija Ādmine, Kristīne Bunka, Kristīne Dombrovska, Jānis Kalējs, Ilze Kalniņa, Kristīne Kalvāne, Mārtiņš Kauķis, Aija Lukša, Jānis Meišs, Nils Renemanis, Agnija Rudzīte, Inese Staškeviča, Ilze Stāraste, Juris Svencis, Oksana Šamo, Dace Verze.

2000. gada izlaidums

12.a klase audz. Anita Matuzāne

Baiba Berga, Artis Bušs, Mārtiņš Dinvietis, Anete Grigorjeva, Ēriks Jansons, Andris Kaminskis, Daiga Kamparzāle, Rudīte Kaņepāja, Raivo Kempels, Ieva Kleinberga, Kaspars Kukuvass, Mārtiņš Lācis, Linda Linde, Liene Lūse, Kristīne Melne, Karīna Miezāja, Inga Plūme, Mārtiņš Raģis, Sanita Sokolova, Zane Talenta, Juris Vanags, Dace Valeine, Uldis Vītols, Kristaps Začests, Edijs Zommers, Rihards Štrauss, Sandra Gulbe, Daiga Dukovska.

12.b klase audz. Aina Bērziņa

Agnese Aizpuriete, Edīte Aldersone, Artūrs Āronietis, Maija Berķe, Ilze Bērziņa, Ronalds Bērziņš, Agnese Briška, Edgars Dzeguze, Sandija Eihe, Inese Fiļipoviča, Oskars Gurenko, Jānis Incenbergs, Kaspars Kļavs, Kristīne Podgaiska, Oskars Ramiņš, Sandra Rjabiņina, Ivita Samlaja, Gatis Skuja, Ritvars Šteiselis, Evija Šulce, Andris Tobies, Kristīne Toma, Sanita Vencele, Ilva Vernava, Mārtiņš Ziļevs, Edgars Zēns.

2001. gada izlaidums

12.a klase audz. Mārtiņš Āboliņš

Inga Ābola, Gints Baumanis, Māra Bērziņa, Dita Bumbure, Edgars Bušs, Maija Ernestsone, Agnese Fiļipoviča, Gundega Kalniņa, Liene Jēkabsone, Krīvs Krauliņš, Ieva Miķelsone, Mikus Plaudis, Mārtiņš Polis, Vladislavs Poliščuks, Reinis Ramiņš, Jānis Rāfelds, Ilze Rubene, Arnis Ritenieks, Aldis Rugens, Māra Sarkane, Rolands Seiksts, Raimonds Teihmanis, Lauris Upītis, Zane Vīnberga, Mārtiņš Zdanovskis.

12.c klase audz. Svetlana Pionteka

Arturs Abramenko, Mārtiņš Birks, Krista Bundzeniece, Dace Dunke, Kristīne Dzērve, Igors Jakimenko, Kaspars Janisels, Anita Janmeija, Māris Jermaks, Līga Kausiniece, Elīna Krauja, Simona Kulijeva, Sanita Kuplā, Inese Matuzāne, Arta Mušperte, Līva Plaude, Laura Pole, Endijs Renemanis, Svens Renemanis, Lauris Štāls, Agnija Virkute, Juris Zujevs, Mārtiņš Varkalis.

2002. gada izlaidums

12.a klase audz. Ligija Ķemere

Līva Alberta, Anna Anpilogova, Ilze Bērziņa, Elīna Bikova, Ilva Grīnvalde, Elvis Kašs, Juris Krūze, Maija Lazdiņa, Dace Laričeva, Gunta Liekna, Ruta Martinsone, Aivars Meiers, Anda Novicāne, Diāna Ptašņika, Kaspars Pudniks, Sanda Redliha, Dace Riekstiņa, Jānis Rimša, Jānis Savickis, Anete Šteina, Anna Šteina, Andris Tēraudkalns, Roberts Zīverts, Kristīne Zvejniece, Atis Žagars.

12.b klase audz. Arnis Rudens

Aira Arāja, Kārlis Ābele, Ivars Briedis, Kristaps Brīze, Evita Čentoricka, Ieva Dompalma, Dainis Guks, Agnese Grīnvalde, Ieva Jansone, Kristīne Jaunupe, Atis Jēkabsons, Mārtiņš Kauliņš, Laura Kastanovska, Andris Liģeris, Ilona Mihailova, Vizma Neimane, Ingemārs Priedulājs, Anita Strazdiņa, Kristīne Suharevska, Oskars Umbraško, Juris Ušackis, Dace Vende, Linda Vilde, Ilvars Viņķis, Lauris Zīlītis.

2003. gada izlaidums

12.a klase audz. Dzintra Riekstniece

Aivars Aņikejevs, Raivis Bērziņš, Līga Bebriša, Raivis Blome, Andris Bukarts, Austris Eglītis, Kārlis Eglītis, Jānis Grīns, Jānis Janisels, Pēteris Janisels, Toms Jansons, Jānis Kleinbergs, Aiga Krīgere, Laine Ķīse, Uģis Lauberts, Zane Logina, Andrejs Ļeontjevs, Rita Mažeiko, Elīna Medne, Agita Mengiša, Vladislavs Minginovičs, Jānis Mižurevskis, Arturs Mutjanko, Linda Perse, Miks Pētersons, Gunita Priedulāja, Raitis Ritenieks, Jānis Sedliņš, Jānis Stivriņš, Inese Tīkmane, Oskars Brambergs.

12.b klase audz. Svetlana Pionteka

Arnis Arbidāns, Ivars Arājs, Juris Belte, Ieva Devjatņikova, Kaspars Dombrovskis, Alvis Eglītis, Ieva Ezerlīcīte, Baiba Gāliņa, Agnese Kārīte, Anete Keisele, Egdijs Kļimovs, Igors Kurilovs, Aiga Liģere, Dagmāra Līce, Dace Mīlberga, Līga Miķelsone, Kristaps Poikāns, Elīna Pavlovska, Evija Pudnika, Juris Rozenfelds, Jānis Rudevics, Vivita Zīle, Sabīne Šuste, Nora Vaļule.

2004. gada izlaidums

12.a klase audz.Inta Pauliņa

Alksnāja Kristīne, Brence Liene, Brojs Aigars, Čerkāsovs Māris, Ērkšķis Valters, Freimanis Kaspars, Gedrovica Egija, Graudiņš Dāvis, Grīnvalde Una, Kastanovskis Renārs, Katlaps Valts, Medne Līga, Meišs Ēriks, Neimanis Edgars, Novicāns Mārtiņš, Pētersone Elīna, Plēsuma Renāte, Punāns Arnis, Rence Liene, Sevele Linda, Tivumnieks Kārlis, Vītiņa Vineta.

12.b klase audz. Solvita Zunda

Alksnāja Antra, Alksnis Gatis, Amatniece Liene, Ansone Kristīne, Baumane Jana, Cīrulis Jānis, Dambis Edgars, Drozdova Jolanta, Grinšteine Helga, Henkuzene Anna, Kirejeva Jūlija, Kokina Lāsma, Meiere Aiva, Moiseičenko Dana, Ošeniece Ksenija, Rudziša Elīna, Upmalis Raitis, Zariņš Artūrs, Žūriņš Linards.

2005. gada izlaidums

12.a klase audz. Ausma Bruņeniece

Apse Agnese, Apsīte Signe, Beznosenko Viktors, Bērziņš Oskars, Borovska Eva, Celitāne Kristīne, Ciekure Madara, Dipnere Alise, Klīvis Jānis, Krūmiņa Sandra, Ķemers Jānis, Lismane Zane, Mušperte Aiva, Pildiņa Līga, Proboks Guntis, Ramiņa Beāte, Ratnieks Andris, Reiha Zane, Sprincis Juris, Ševele Linda, Turkupols Raivis, Upītis Agnis, Vanaga Ance, Zagainovs Jurijs.

12.b klase audz. Edvīns Rāfelds

Aļehnovičs Andrejs, Aļiševa Kristīne, Baltraite Līva, Beitāne Kristīne, Briekmane Maruta, Dinviete Anna, Dreifogele Dina, Drevinskis Mareks, Galilējeva Jana, Gavare Dace, Grāvīte Dana, Grodskis Eduards, Jekimovs Deniss, Kalniņš Valters, Liģeris Juris, Mačs Atis, Ozoliņš Ēriks, Paegle Aigars, Redliha Monta, Reinfelds Gatis, Rižova Aiga, Semjonova Olga, Straupe Ēriks, Strazdiņa Diāna, Šēfere Ieva, Tivumniece Evija, Smekorsts – Smeķis Armands.

12.c klase audz. Arnis Rudens

Apsīte Zane, Arikāne Dana, Bergmane Agnese, Borovskis Ivo, Dibaņins Elvis, Freiberga Anda, Knostenberga Silva, Koka Laura, Korjakina Santa, Laganovska Ilona, Laudinska Linda, Liepiņa Līga, Lūsis Artūrs, Makuža Elīna, Meikša Santa, Pakule Līga, Priede Anete, Rozenbergs Jānis, Sakne Baiba, Šmidhens Kaspars, Šulcs Ronalds, Vecvanaga Kristiāna, Vazdiks Reinis.

2006. gada izlaidums

12.a klase audz. Vēsma Vijupe

Aņikejevs Valdis, Āboltiņa-Āboliņa Līva, Everts Reinis, Gulbis Arturs, Homičs Arturs, Jastrebova Olga, Kalniņš Mārtiņš, Kausinieks Juris, Koržeņevskis Oskars, Kravalis Toms, Liepiņš Landijs, Linde Mārtiņš, Medne Ieva, Oņegins Raivo, Pole Sabīne, Rižova Lana, Sīlis Valts, Šamburskis Daniels, Šmits Ernests, Tunce Sanita, Tracevska Kitija, Umbraško Ivars, Vītols Rinalds, Zaikovska Linda, Zirnītis Aivis, Zujeva Jūlija, Jansons Mārtiņš, Kristsone Inese.

12.b klase audz. Irita Embrekte

Aleksis Raimonds, Assāns Andris, Davidovičs Artūrs, Kivkucāne Agnese, Korulis Mārtiņš, Kronbergs Raitis, Krūze Kārlis, Ķemers Mārtiņš, Legzdiņš Rūdolfs, Meiere Ieva, Rudevics Mārtiņš, Strode Zane, Teihmanis Arturs, Torstere Alise, Vanags Jānis, Viņķis Džems, Virkutis Raimonds, Vītols Juris, Zvaigzne Henrijs, Blumberga Laura.

12.c klase audz. Dzintra Janisela

Aleksejeva Liāna, Antonoviča Lita, Apšinika Diāna, Hiršs Andris, Jankoviča Kristīne, Jurjāns Martins, Kalpiņa Inga, Krivolapova Alise, Kromane Adele, Kronberga Līga, Krūmiņa Elīna, Mauriņš Aivars, Martinsons Mārtiņš, Stivriņš Arvis, Ušakova Jekaterina, Vernava Liāna, Ošeniece Silvija.

2007. gada izlaidums

12.a klase audz. Daila Linde

Bezdelīga Jānis, Gercāne Zane, Grīnbergs Kaspars, Jaudzems Rūdolfs, Kalniņš Mikus, Kaurovs Artūrs, Konstantinovs Andris, Koržeņevska Ieva, Loriņa Līga, Mačs Emīls, Ozers Jēkabs, Zirnīte Ieva, Silovs Juris, Aleksejevs Andrejs, Šadeika Elīna.

12.b klase audz. Inta Ratniece

Abramenko Signe, Ansberga Justīne, Baumanis Jānis, Dilāne Evija, Ezerlīce Iveta, Feldmanis Ronalds, Gramsts Jānis, Lapsa Iveta, Liepiņa Lionda, Markvarte Signe, Misiona Sandra, Nagle Anete, Prātniece Anete, Robežniece Elīna, Turkupole Evija, Hāze Liāna.

12.c klase audz. Dzintra Janisela

Arutjunjana Asja, Baldiņa Laima, Bērziņš Artis, Bodaņenko Pāvels, Cirsis Oskars, Dzenis Edgars, Grāmatniece Liene, Grīnberga Daina, Kolodjuka Kristīne, Krastiņa Līva, Krasts Māris, Kreicmane Baiba, Kupča Līva, Liepiņš Renārs, Narme Raitis, Osipovs Pāvels, Ozols Mārtiņš, Purmalis Roberts, Ruzulis Andris, Sevelis Krišjānis, Špengelis Edgars, Tunce Ineta, Upītis Viesturs, Punāne Māra, Zebņickis Juris, Krastiņa Laura, Simsone Sigita.

2008. gada izlaidums

12.a klase audz. Anita Matuzāne

Anilēna Danute, Artemjeva Marta, Beznosenko Andris, Bērziņš Toms, Celmiņa Laima, Cērpiņa Anita, Jēkabsons Rūdolfs, Freibergs Roberts, Girko Veronika, Gavrjučenko Deniss, Gulbe Kitija, Jonāns Mārcis, Kauce Ieva, Kārkliņa Anete, Kublačova Ivita, Kurmeļjevs Kristaps, Meiere Madara, Mierkalne Krista, Neimanis Mārtiņš, Ozoliņa Vita, Podnieks Ivars, Rudevics Juris, Skudrēna Inga, Strods Juris, Šulce Madara, Torsters Mārtiņš, Vīkulis Mārtiņš.

12.b klase audz. Vija Zaikovska

Alenčika Sintija, Bunka Ivars, Ceplītis Kārlis, Cielava Ilga, Ciša Sintija, Daukste Līga, Derveniece Rasa, Henkuzens Svens, Ivdra Ansis, Jastrebova Viktorija, Kreicers Mārtiņš, Krēsliņa Agita, Lavreckis Viktors, Ļubivijs Jevgenijs, Meiša Alise, Millers Edgars, Osis Miks, Pētersone Astra, Pētersone Elīna, Plāsis Mārtiņš, Pozņaka Jeļena, Pukne Arita, Raudivs Mārtiņš, Redele Anete, Smekorste – Smeķe Agita, Ševelis Kristaps, Umbrass Raimonds.

2009. gada izlaidums

12.a klase audz. Mārtiņš Āboliņš

Aizpuriete Austra, Anspoks Edgars, Aušts Rolands, Andžāns Kārlis, Dančuka Diāna, Depers Ivo, Eižvertiņš Edgars, Elferts Edvīns, Grāvere Anna, Ozoliņa Dita, Gurdziels Inguss, Janisels Kārlis, Kalniņš Andris, Korzāns Edgars, Lukstiņš Ralfs, Landsbergs Helmuts, Latkovska Maija, Ozoliņš Kaspars, Ozoliņš Andrejs, Ozoliņa Kate, Osipova Kristīna, Meidrops Kristiāns, Mellers Oskars, Vēliņš Jānis, Viļuma Veronika, Purviņa Ilze, Visendorfa Evita, Zariņš Artūrs, Leicis Gints.

12.b klase audz. Maija Rozenberga

Aržanovskis Mikus, Bauze Ilze, Brencsons Dāvids, Brusbārde Rūta, Čvjagina Melānija, Eglīte Monta, Jansons Artūrs, Jenčs Ričards, Kalnpure Justīne, Kupča Madara, Kupčs Mārtiņš, Magdeburgers Mārtiņš, Neimanis Armands, Ozols Gints, Piņķis Oskars, Prestenska Viktorija, Redelis Atis, Rožlapa Uģis, Saltais Renārs, Saulītis Jānis, Šiliņa Alma, Šmite Evija, Švarca Ieva, Taranovs Andrejs, Tunce Baiba, Umbraško Miranda.

12.c klase audz. Andris Urbacāns

Aleksandrova Elīna, Berga Līva, Bunkše Guna, Celmiņa Santa, Dzene Baiba, Freija Elīna, Freiverte Elīna, Jekimovs Roberts, Hercoga Zane, Kaire Laura, Komarova Monta, Krapsis Normunds, Krūze Sandra, Linde Juris, Milta Zane, Mitenberga Ieva, Oškalns Artūrs, Putniņš Lauris, Roziņa Rūta, Samedovs Edgars, Silniece Ieva, Skutelis Rihards, Sprūde Anete, Špoģe Linda, Timermanis Artūrs.

2010. gada izlaidums

12.a klase audz. Ligija Ķemere

Aizupe Kristiāna, Ašmane Laine, Āre Kristaps, Beliha Jūlija, Ciekurs Rafaels, Daudiša Laura, Dzene Ieva, Ezeriete Gunda, Grass Uldis, Grenenbergs-Grīnbergs Aivars, Jaunzeme Beāte, Kožurova Signe, Kupčs Jānis, Ludāns Jānis, Millers Artūrs, Pildiņa Ilze, Proboks Jānis, Rutkovska Anda, Strupule Agnese, Stulbergs Oskars, Tomkoviča Inga, Upīte Ieva, Urpens Kristaps, Voitika Karlīna, Zaikovskis Edgars, Zēberga Aiva, Zvirgzdiņa Līga, Smalkais Mārtiņš.

12.b klase audz. Velga Krastiņa

Amoliņš Renārs, Ābele Alise, Bernāns Rihards, Blumberga Evija, Briede Luīze, Čissambots Edijs, Grāvītis Ēriks, Grinberga Liene, Jansons Mārtiņš, Jefimovs Mareks, Jurkevica Zane, Konrade Inga, Lazdiņš Renārs, Liepiņš Kaspars, Marmura Romāns, Muižniece Ieva, Okuņeva Kristīne, Rava Madara, Turlais Edgars, Valčs Edgars, Āriņa Anta.

12.c klase audz. Agrita Brūna

Aušts Ivars, Bumbulis Toms, Dadeika Ance, Dīķis Dzintars, Freijs Kristaps, Gadalovs Raimonds, Gusāre Līga, Ikstens Oskars, Irbe Andris, Lormanis Miks, Lūse Beāte, Ozoliņa Ilze, Ozoliņš Jānis, Podnieks Rūdolfs, Pumpišs Toms, Surajevs Artūrs, Šmits Imants, Tuhtajeva Inga, Undža Andra, Valtas Elvijs, Vītiņš Rolands, Pumpurs Arvis.

2011. gada izlaidums

12.a klase audz. Edvīns Rāfelds

Apse Agris, Auniņa Ināra, Beķeris Kristiāns, Bratka Liāna, Bulgaks Iļja, Bunkšis Lauris, Cine Patricija, Dadziņa Marta, Dīcmanis Gatis, Dīcmanis Juris, Freimane Katrīna, Goluba Zane, Grinbergs Gatis, Jansons Didzis, Juhņevičs Artūrs, Jurkovskis Marts, Kalnpure Maira, Karlivāns Valdis, Korejevs Aleksis, Korulis Roberts, Kuplais Rolands, Lismanis Reinis, Načiss Ēriks, Namniece Anna, Osis Ivars, Puškovs Vitālijs, Riters Reinis, Strupis Ričards.

12.b klase audz. Vija Zaikovska

Blanks Tomass, Brice Laura, Bunce Linda, Ignatova Diāna, Jaunzems Roberts, Kalniņš Andrejs, Kļava Raimonds, Konstantinovs Artūrs, Korkins Edmonds, Krivuška Jānis, Lormanis Dāvis, Majors Uldis, Makuža Sigita, Ostapko Elīna, Saharova Alesija, Ulmane Zane, Umbraško Raivita.

12.c klase audz. Dace Vancāne

Bane Madara, Birzkopa Marta, Dzenis Rihards, Fūrmane Liene, Gurdziela Dace, Kiršteine Inese, Krastiņa Baiba, Krastiņš Oskars, Lielbiksis Klaids, Miška Linda, Nesčotnaja Viktorija, Ozoliņa Inga, Ozols Edgars, Pliuns Matīss, Pumpurs Agris, Rubīns – Bileskalns Kārlis, Sokolovs Toms, Stolbovs Lauris, Stulbergs Mārcis, Vende Oskars, Veršiņina Evija, Zviedre Paula, Aņisimovs Artūrs.

2012. gada izlaidums

12.a klase audz. Inta Pauliņa

Amatniece Linda, Asars Jānis, Behmane Laura, Bērziņš Pauls, Brass Emīls, Cine Laura, Dančuka Karina, Grāvelsina Anete, Jastrebovs Mareks, Jermakova Olga, Jermolovs Jāzeps, Kaļķe Anete, Klabis Toms, Krūmiņa Beate, Kukainis Artūrs, Ķešāns Jānis, Lauksarga Laura, Mežulis Pēteris, Petrovs Elvijs, Skuja Dāvis, Šembele Marta, Veitners Alberts, Virbulis Ronalds, Zahare Justīne, Zariņš Oskars, Zeitmane Alise, Zeltīte Sigita, Zvaigzne Ēriks.

12.b klase audz. Solvita Zunda

Bite Roberts, Boltramoviča Diāna, Brokāne Dace, Bumbure Sintija, Būmeisters-Baumanis Arvīds, Butkus Māris, Cimiņš Rihards, Erba Zane, Imbrass Reinis, Jaunzems Pēteris, Jermakovs Rihards, Jurševskis Ivars, Lejaskrauklis Uģis, Liepa Jānis, Litavnieks Ričards, Mazītis Ronalds, Milzarājs Rūdolfs, Motuzs Nauris, Otļagova Tatjana, Priedols Kristaps, Ronis Rihards, Stolbovs Renārs, Strazda Laura, Stulbergs Miks, Šedis Ervīns, Žuravļova Glorija.

2013. gada izlaidums

12. a klase audz. Ausma Bruņeniece

Bikovs Roberts, Biseniece Anete, Bunkše Aiga, Cekuls Andis, Cērpiņš Nils, Dadziņa Elza, Goluba Karīna, Jerjomenkova Kate, Jānis Krauze, Ozola Ieva Elizabete, Ozoliņš Reinis, Ribakova Zane, Rosinskis Rinalds, Siliņš Gundars, Upmace Anna, Vaļuks Hārdijs, Zāmuele Ieva, Ivanova Viktorija, Reinholds Arnolds.

12.b klase audz. Dina Ratniece

Aņikejeva Annija, Brants Didzis, Domokejeva Sintija, Grubaums Guntis, Jākobsons Visvaldis Voldemārs, Kalnpurs Uģis, Lapše Artūrs, Meiša Anita, Miezis Toms, Nertevics Edgars, Ozola Megija, Pildiņa Sindija Terēze, Riteniece Rita, Rosne Agnese, Zeiļa Alīna, Miķelsons Normunds.

2014. gada izlaidums

12.a klase audz. Vēsma Vijupe

Aņikejevs Juris, Baumane Beate, Bilde Edgars, Buls Pauls, Bumburs Ričards, Fridrihsons Emīls, Grinbergs Edgars, Grinšpona Linda, Jefimoviča Simona, Jēkabsons Tomijs, Kalniņa Baiba, Karlsone Annija Una, Kovaļkovs Viktors, Naruševičs Rolands, Nonberga Sandra, Ozola Sintija, Peteropša Julita, Selena Linda Laima, Stežko Aleksis, Varkule Kristīne, Vītola Raela, Zaikovskis Oskars, Zariņš Uldis.

12.b klase audz. Dace Vancāne

Bandere Sabīne, Fjodorova Sabīne, Glaudāne Agnese, Kalniņa Agnese, Kalniņš Roberts, Kļava Sintija, Liepa Adrija, Ļebedeka Anna, Markus Gustavs, Mednis Ēriks Alberts, Migliniece Denīze Terēze, Mikuļskis Oskars, Seikste Agnese, Tampe Viesturs, Zundure Zanda Kristiāna, Zutis Elvijs, Aminova Alina, Dzenis Ervīns, Irbe Amanda, Jelovenko Vita, Krēsla Ģirts, Strazdiņš Artis, Berkant Yuksel.

2015. gada izlaidums

12.a klase audz. Ligija Ķemere

Mārtiņš Nils Alps, Laima Apenīte, Mārtiņš Baumanis, Ieva Krista Būmeistere-Baumane, Agnese Čimale, Baiba Erba, Elza Fišere, Rolands Grīnbergs, Patrīcija Grinfelde, Valters Jēkabsons, Anete Kārkliņa, Laura Kaufmane, Ilona Kovaļkova, Diāna Anna Kreicberga, Rihards Ķincis, Arnolds Kristaps Liepiņš, Patrīcija Laura Līvmane, Rihards Lomažs, Maksims Nametčeņuks, Nora Ņukša, Laura Pavlova, Alise Priedola, Dāvis Rudzītis, Reinis Jurģis Sevelis, Lauris Staņēvičs, Ģirts Upītis, Elīna Vestmane, Danute Virbule, Rihards Andris Žerdiņš

12.b klase audz. Daila Linde

Adrians Batars, Mārtiņš Pēteris Briedis, Rinalds Cuško, Vladislavs Černišenko, Martins Freimanis, Rolands Googe, Artūrs Grišāns, Georgs Irinovičs, Ieva Lāce, Marta Ozoliņa, Roberts Puzankovs, Edgars Rudzītis, Paula Tūtere, Katrīna Kristīne Umbrasa, Maikls Vīksnītis

2016. gada izlaidums

12.a klase audz. Aija Meiere

Viktorija Ansone, Edgars Bardins, Ēriks Belihs, Arturs Beļajevs, Ieva Berņeva, Kārlis Bērziņš, Evija Cibuļska, Gints Dakša, Beāte Eiķele, Alise Mirdza Jēgere, Pēteris Andrejs Kamerāds, Kristaps Komels, Ričards Korzāns, Oskars Lamberts, Sanita Miķelsone, Ritvars Puriņš, Kristiāns Rubīns, Mikus Saule, Monta Monika Strautmane, Benjamins Šiliņš, Didzis Šillers, Loreta Štāle, Sanita Veidemane

12.b klase audz. Maija Rozenberga

Rainers Aldiņš, Artūrs Ančerevičs, Zanda Eliāna Brante, Linda Bunkše, Oskars Freijs, Elīna Galiņa, Lilinda Garoza, Roberts Gordovs, Rolands Lapiņš, Klinta Strazdiņa, Daniels Šalajs, Kristers Štāls, Eduards Artūrs Štrodahs, Santa Samanta Tērauda, Andrejs Tupālo, Sanija Veinberga, Liāna Vorodina

2017. gada izlaidums

12.a klase audz. Ausma Bruņeniece

Edgars Gabriels Civjans, Dāvis Damburs, Gabriela Dzene, Stefānija Dzene, Grats Gravelsins, Gustavs Grāveris, Jevģenija Ivanova, Aksels Matiass Jancis, Kaspars Loss, Aleksejs Maslakovičs, Rūdolfs Pļaviņš, Alekss Mārtiņš Sokolovs, Artūrs Strautiņš, Madara Ziemele, Artis Ziemelis, Karolīna Žigare

12.b klase audz. Agrita Brūna

Beāte Plukse, Kristers Bērzs, Ričards Birģelis, Toms Treilībs, Ainis Auziņš, Kristaps Strazdiņš, Elīna Samanta Vesele, Reinis Smons, Danuta Braze, Edgars Liepiņš, Marija Lebedeka, Dāvis Kuncevičs, Kristiāns Kravcovs, Relda Vītola, Romāns Pevcovs, Artūrs Kudiņš

2018. gada izlaidums

12.a klase audz. Aija Meiere

Ieva Aploka, Mārtiņš Ernstons, Ieva Pauniņa, Ralfs Oskars Siliņš Zagorskis, Andris Siliņš, Diāna Petrovska, Roberts Dāgs Strazdiņš, Kristiāns Dembrovskis, Elīza Dzērve, Rolands Liepiņš, Liene Braunberga, Ričards Pusbarnieks, Ērika Šīmane, Didzis Dudzinskis

12.b klase audz. Andris Urbacāns

Linda Ančereviča, Kārlis Augusts Ginters, Liāna Beļajeva, Lauma Dičkovska, Deniss Spuris, Krista Grāvīte, Kārlis Peters, Aleksands Freimanis, Viktors Viktorovs, Kristīne Liliāna Tomele, Edijs Eduards Batars, Anastasija Jermakova, Klāvs Briedis

2019. gada izlaidums

12.a klase audz. Edvīns Rāfelds

Balbiere Katrīna, Boļšakova Elvīra, Briekmanis Bruno, Dzērve Kristiāns, Fecers Andris Edgars, Godkalne Evija, Grinbergs Ivars, Grindulis Kārlis, Grīnberga Elizabete, Jākobsone Klinta, Magons Toms, Murugova Arnela, Niedrītis Artūrs, Ozola Nikola, Radzvilavičus Dmitrijs, Toļs Kristers, Zolotņikova Viktorija, Žagars Artūrs Mārtiņš.

12.b klase audz. Janīna Čekstere

Aldere Linda, Bērziņš Agris, Kuročkina Sabīna, Lasenberga Zane, Leiškalns Dāvis, Milovankins Eduards, Neilande Laura Elizabete, Novikova Dana, Paulis Reinis Eduards, Pļenovs Artjoms, Poča Melānija, Ronis Renē, Spurele Katrīna, Tulinskis Raivis, Veismanis Ernests Kristofers, Voitečko Niks.

2020. gada izlaidums

12.a klase audz. Agrita Brūna

Alekss Bļiņņikovs, Rihards Bobkovs, Patriks Budēvics, Ēriks Ričards Cīrulis, Gustavs Čakāns, Valters Dirnēns, Ērika Džafarova, Ahmads Hašabs, Andrejs Hauks, Arturs Eduards Henkels, Eduards Hincenbergs, Paula Kaufmane, Evita Katrīna Millere, Katrīne Miltiņa, Patrīcija Ulrika Ratniece, Elizabete Sēle, Reinis Strazdiņš, Anna Patrīcija Ševeļeva, Megija Vēvere, Dārta Elīna Vītoliņa, Santis Zauls, Rēzija Krista Zālīte.

12.b klase audz. Agnija Ruzule -Jaudzeme

Sanija Frīštika, Jēkabs Grāvītis, Jānis Jāņkalns-Lāma, Emīlija Kadakovska, Dāniels Kārkliņš, Emīls Kārkliņš, Daniels Magone, Roberts Matīss Matisons, Marks Oņegins, Paula Pētersone, Arvis Roķis, Mareks Smiltāns, Tomass Udalovs.

2021. gada izlaidums

12.a klase audz. Ligija Ķemere

Samanta Anda Austruma, Edgars Blūms, Artūrs Brūns, Benedikts Berts Buls, Ralfs Dzirkalis, Ričards Frīdenbergs, Roberts Frīdenbergs, Elīza Aleksandra Grenenberga Grīnberga, Arta Hermane, Nora Hiršfelde, Elza Kukela, Laura Laugale, Armands Lore, Einārs Dāvids Miglāns, Ance Nonberga, Ēriks Osis, Roberta Ozoliņa, Hugo Mārtiņš Priede, Rainers Reinbergs, Rūdis Jānis Siliņš, Katrīna Šteina, Kristiāna Tretjakova, Agnese Tūrmane, Emīls Mārtiņš Urpens, Elīna Māra Zāle.

12.b klase audz. Inta Pauliņa

Ivo Adernieks, Rolands Baukerts, Reinis Bečers, Emīls Deksnis, Madara Galanceva, Dana Gradkovska, Krista Agrita Grīsla, Ilva Jauntirāne, Krista Kļaviņa, Laura Lapteve, Keita Leitone, Andrejs Moloičiks, Markuss Imants Saulīte, Ilze Siliņa, Adriana Šaligina, Klāvs Štāls, Agris Tols, Dāvis Mārcis Valmiers, Elīza Virse, Ieva Zepa.

12.c klase audz. Andris Urbacāns

Viktorija Agakija, Emīls Bekmanis, Jekaterina Filipova, Agris Glaudāns, Loreta Grīnberga, Laura Marija Grunte, Roberts Kazakevičs, Jūlija Krjukova, Edgars Lagzdiņš, Artūrs Lindermanis, Emīlija Lubgāne, Katrīna Laura Vizbule, Markuss Vlasevičs.

2022. gada izlaidums

12.a klase audz. Vēsma Vijupe

Apsītis Rendijs, Baldiņa Sandra, Bendorjus Kristīne, Bumbule Emīlija, Davydau Daminik, Gribulis Kristiāns, Grigola Henriete Jete, Gubarevs Andrejs, Hiršfelde Madara, Jansons Dāniels, Juhņeviča Elizabete, Korzāne Ieva Elizabete, Krasts Jānis, Kukulis Gustavs Jānis, Lauva Līga, Lazdāns Valters, Lukina Laura, Ļitvins Matīss Kārlis, Magons Dāvis, Rudzītis Reinis, Strazdiņš Ēriks, Suveizda Marts Matīss, Veidmanis Viesturs, Viņķis Kristens, Zacmane Natālija, Zaļums Justs Jāzeps, Zelmenis Artis, Zumente Aleksandra.

12.b klase audz. Dace Vancāne

Barkāns Toms, Cakula Martina, Cvetkovs Sado Dāniels, Čugunova Sabīne, Dirnēns Dāvis, Dzērve Katrīna, Freimanis Olivers, Gulbe Annija, Katandžancs Dāniels, Kārkliņa Katrīna, Kukuvasa Adrija Silva, Lore Līga, Moisejeva Evelīna, Narežnojs Artūrs, Ozoliņa Dārta Elēna, Paulis Valters, Pļaviņš Krišjānis, Sapunova Karīna, Shkomov Fedor, Strazdiņš Artūrs Niks, Šmits Jānis Nātans, Ušakovs Roberts, Vaivods Eduards, Varnele Paula, Velšs Viesturs.

12.c klase audz. Juris Moisejevs

Beļickis Artis Kārlis, Ozols Dans, Santalainens Gustavs, Millers Jānis, Saltā Marija Magdalēna, Briška Pēteris, Zariņš Zintis Jānis.

2023.gada izlaidums

12.a klase audz. Irita Embrekte

Beiere Nikola Anna, Bikša Sabīne, Bramane Linda, Ciekure Liliāna, Cimža Enija Lūcija, Gustapa Samanta, Jarve Kristofers Aleksandrs, Jeršova Natālija, Juzjuka Alise, Kalniņš Ēriks Eduards, Kaļiņina Džastina Dženifera, Kozjaikina Paula, Kuļibaba Georgijs, Kurmītis Jānis, Ločmele Krista, Ozoliņš Dāvis, Ramanis Reinis, Rone Kate, Skudra Justīne Kristiāna, Skujiņa Loreta Marta, Smirniha Melānija Milāna, Staltmanis Nauris Viesturs, Vaitišķe Sintija, Valmiera Sanija, Vanka – Treifelds Rihards Elmārs.

12.b klase audz. Arturs Teihmanis

Brūveris Kristaps, Cīrulis Atis Rainers, Černišenko Artjoms, Freimanis Arnis, Homčenko Mareks, Kalnpurs Kristians, Karnītis Edgars, Koļcovs Maksims, Krūmiņš Krists Tomass, Ksenofontovs Maksims, Ķešāns Sandis, Legzdiņš Kristaps, Lūsis Rihards, Melngailis Matīss Ričards, Mironovs Artūrs, Poltaracka Kristina, Simsone Lauma, Skribanovska Agneta, Smiltnieks Edvards Jānis, Smislovs Kristiāns, Stutiņš Artūrs Rihards, Šulca Amēlija Līva, Tulišs Jānis, Vilande Evelīna, Viņķis Ričards, Zeltiņa Adriana, Zirnis Rihards, Zonberga Gabriela Elizabete.

12.c klase audz. Līga Gulbe

Ažesols Patriks, Dagilis Dāvis Adrians, Deksne Annija Elza, Didža Elizabete, Flugina Agnese, Hincenbergs Bruno, Iesalnieks Kristiāns, Kalēja Monta, Kalve Evelīna, Krūmiņa Linda, Semjonova Olga, Ulass Rūdolfs, Upītis Arnolds.

12.d klase audz. Daila Linde

Aploks Krišs Miķelis, Brokāne Agrita, Čerņavskis Rihards, Čunčule Patrīcija, Kreitenbergs Raivis, Kukela Lana, Skutele Katrīna, Šenbergs Patriks.